Tien nultredenwoningen op locatie voormalige discotheek Haelen

HAELEN – Begin jaar heeft de eerste sloophandeling voor de discotheek plaatsgevonden door de bestuurders van HHH B.V. en wethouder Walraven. Aanvankelijk was het plan om 22 koopappartementen op de locatie van de voormalige discotheek te realiseren. De bouw van deze 22 appartementen lijkt echter niet op een kwalitatieve en stedenbouwkundig verantwoorde wijze te kunnen worden gerealiseerd.

Daarom is onderzocht welke andere invulling mogelijk is binnen het perceel en het bestaande gebruik. Verwacht wordt dat met de realisatie van tien nultredenwoningen in een hofjesstructuur wel een passende invulling kan worden gerealiseerd. Deze invulling doet tevens meer recht aan de wensen van omwonenden als het gaat om hun privacy en minder verlies van uitzicht.

Bewoners
De bewoners die direct aan het plangebied wonen, zijn al over het plan geïnformeerd. Hierbij is een toelichting gegeven op de voorgeschiedenis van het plan (de appartementen) en de beoogde nieuwe invulling (10 nultredenwoningen). Bewoners hebben hierbij de gelegenheid gehad, en hiervan gebruik gemaakt, aandachtspunten naar voren te brengen. Deze aandachtspunten worden meegenomen bij de verdere planuitwerking.

Behoefte aan grondgebonden nultredenwoningen
Het plan om tien nultredenwoningen te realiseren past ook beter bij de uitkomsten van het woningmarktonderzoek uit 2018, dat ten grondslag ligt aan de ontwerp StructuurvisieWonen Midden-Limburg. Hieruit volgt namelijk een behoefte aan grondgebonden nultredenwoningen.

Bereidheid
Of de tien nultredenwoningen er gaan komen hangt af van de bereidheid van HHH B.V. om het plan te wijzigen en de bereidheid van Wonen Zuid om de woningen te exploiteren. De gemeente Leudal heeft zich via de overeenkomsten uit 2017 gecommitteerd aan-en verplicht tot het meewerken aan 22 koopappartementen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het plan en in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten. Dit voordat verdere stappen worden gezet.

Vorig artikelSif kijkt positief vooruit na uitzonderlijk lastig jaar
Volgend artikelInloopavond basisschool De schrank en kindercentrum Alles Kids