Fietspad langs Heldenseweg moet verkeersveiligheid vergroten

LEUDAL – Om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Heldenseweg te vergroten wordt langs de Heldenseweg een vrij liggend, enkelzijdig, in twee richtingen bereden fietspad over de totale lengte van 3,3 kilometer gerealiseerd. Binnen de bebouwde kom ontbreekt de ruimte voor een vrij liggend fietspad en is gekozen voor fietssuggestiestroken.

De Heldenseweg, gelegen tussen de N273 (Napoleonsweg) en de N562 (provinciale weg van Roggel naar Helden), is een gebiedsontsluitingsweg met een lengte van circa 4 km. Van deze 4 kilometer ligt 700 meter binnen de bebouwde kom. Hier mag 50 km per uur gereden worden. Het overige gedeelte van de weg ligt buiten de bebouwde kom. Hier geldt een maximum snelheid van 80 km per uur. Deze weg, die tevens een potentiële school-thuis route is, wordt door fietsers als zeer onveilig ervaren. Dit mede doordat fietsers zich op de rijbaan bevinden en automobilisten inhaalmanoeuvres uitvoeren. Om de veiligheid te verbeteren worden aanpassingen gerealiseerd. In de loop van 2020 is de nieuwe situatie gereed voor gebruik.

Belangrijk speerpunt
Wethouder Stan Backus vertelt:” Als gemeente vinden we de verbetering van de verkeersveiligheid van de Heldenseweg een vereiste. Voor het College zijn fietsverbindingen, binnen het onderdeel verkeer en vervoer,  een belangrijk speerpunt. Een gericht actiepunt is nieuwe fietsverbindingen ontwikkelen en bestaande fietsverbindingen verbeteren. De Heldenseweg is daar een goed voorbeeld van. Voor de fietsers betekent de aanleg een verbetering van de bruikbaarheid van fietsroutes en een veiligere route. Aan het project voor de realisatie van het fietspad is in het kader van het Uitvoeringsplan Fiets 2016-2019 in maart 2018 een provinciale subsidie toegekend van
€ 658.000 euro. Daarnaast is het opgenomen als toonaangevend project in het Provinciale Uitvoeringsplan Fiets.”

Procedure
In maart 2018 heeft de gemeente de subsidiebeschikking van de provincie ontvangen en is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Naast de daadwerkelijke aanleg moet ook nog een bestemmingsplan procedure doorlopen worden en ook voor de aankoop van gronden ten behoeve van het fietspad en bijkomende voorzieningen is enige tijd nodig. Afhankelijk van de doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure en de aankoop van gronden zal de daadwerkelijke aanleg naar verwachting in het laatste kwartaal van 2019 starten en worden de werkzaamheden in het voorjaar van 2020 afgerond.

Overlast
Om de verkeersveiligere situatie te realiseren gaan mensen enige mate van overlast ervaren. Dit met name voor de werkzaamheden binnen de bebouwde kom. De overlast als gevolg van de aanleg van het fietspad zelf brengt minder overlast met zich mee. Dit omdat de werkzaamheden voor een groot deel “buiten het verkeer” plaatsvinden.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Vorig artikelInloopavond basisschool De schrank en kindercentrum Alles Kids
Volgend artikelVoorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen 2019