Motie openbare toiletten Nederweert aangenomen

NEDERWEERT- In de raadsvergadering van dinsdag 12 maart heeft JAN een motie ingediend om te pleiten voor meer zichtbaarheid van openbare toiletten, welke unaniem door raad is aangenomen.

Uit onderzoek van de Maag-, Lever-, Darmstichting is naar voren gekomen dat er 200 verschillende aandoeningen zijn betreft maag, lever of de darmen. Dit zijn meer dan 2 miljoen mensen in Nederland! Zij hebben daarom altijd een toilet in de buurt nodig omdat zij niet weten wanneer de nood hoog is. Dus ook in Nederweert. Het is voor veel mensen, inwoners en andere bezoekers van onze gemeente een belemmering om ons centrum te bezoeken.

Het wordt nog best onderschat wat voor taboe hier op hangt in Nederland. Op veel plekken mag je nog niet naar het toilet of is het toilet alleen voor klanten. Het is niet zo dat we ondernemers moeten verplichten om hun toilet beschikbaar te stellen, maar als gemeente zijnde kunnen we wel zichtbaar maken waar je naar het toilet kan en vooral mag. Denk aan: bibliocenter, gemeentehuis, sporthal en daarop aanvullend bereidwillige ondernemers.

JAN is daarom heel blij dat de gehele raad unaniem heeft ingestemd met dit voorstel.
Het College gaat nu onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden, niet alleen in het centrum van Nederweert, maar in onze hele gemeente.

Vorig artikelBrandweer verwerkt Ruim 170 schadegevallen
Volgend artikelUpdate actie kerstverlichting Ospel