35 woningen Lambroek in Stramproy

Lambroek Stramproy

WEERT – Bij de gemeente Weert is een verzoek ingediend om een woongebied met 35 woningen te realiseren in Stramproy. De plannen moeten nu worden uitgewerkt door de initiatiefnemer. Ook moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit over dit bestemmingsplan.

Holding Weerens B.V. heeft bij de gemeente Weert een principeverzoek ingediend om 35 woningen met bijbehorende infrastructuur te mogen realiseren in Stramproy. Het betreffende gebied is al langer in beeld voor woningbouw. Eind jaren ’00 waren de voorbereidingen nagenoeg volledig afgerond, maar door de crisis is dit initiatief destijds niet verder gekomen. De initiatiefnemer krijgt nu tot 1 januari 2020 om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen en een ontwerp bestemmingsplan in te dienen. Na vaststelling van het plan door de gemeenteraad kan het gebied worden ontwikkeld tot woongebied. Wethouder Wendy van Eijk: ‘De gemeente Weert heeft geen eigen grondexploitatie in Stramproy. Dit particulier initiatief sluit mooi aan bij de wensen en woonbehoefte die er zijn in Stramproy. Deze locatie is al eerder in beeld geweest en is nu ook het meest logische om te ontwikkelen.’

Uitstraling
Woongebied Lambroek wordt een straat met eenrichtingsverkeer. Er komt veel ruimte voor groen. Aan een zijde van de straat wordt een trottoir aangelegd waaronder ook de kabels en leidingen een plekje krijgen. De in het gebied aanwezige bomen moeten worden behouden. Dat is in de huidige plannen mogelijk doordat ze in een groenstrook staan.

De woningen worden gasvrij gebouwd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk bovengronds opgevangen. De groenstrook wordt, zo mogelijk, ingericht dat deze het water kan opvangen en bijdraagt aan de biodiversiteit.