Voormalig MOB complex Weert worden bouwkavels

WEERT – In 1999 stelde Frans Weekers (toen Tweede Kamerlid) de vraag aan de staatssecretaris van Financiën of hij bekend was met de wens van de gemeente Weert om bij afstoting van het MOB complex dit terrein tot woningbouw te kunnen bestemmen. Bijna 20 jaar later was het dan zover.

De Provincie Limburg koopt het circa tien hectare grote voormalige militair terrein in Weert voor € 1 miljoen van de Nederlandse Staat.  Het doel hiervan is de grond te ontwikkelen voor de bouw van 43 vrijstaande woningen in een bosachtige omgeving.

Het gaat om het zogeheten mobilisatiecomplex van Defensie aan de Diesterbaan 31 te Weert. Dit complex is in 1952 tijdens de Koude Oorlog gebouwd en had als functie om troepen snel te kunnen bevoorraden met brandstof, munitie en voertuigen bij een mogelijk Russische inval. Het complex staat al langere tijd leeg.

De Provincie Limburg koopt de grond aan en levert vervolgens door aan Ruimte voor Ruimte Limburg CV, welke de gronden gaat ontwikkelen als woongebied. Ruimte voor Ruimte Limburg CV is in 2002 opgericht om de door de Provincie Limburg betaalde kosten voor het slopen van agrarische opstallen terug te verdienen door middel van de verkoop van bouwkavels. Deze subsidieregeling heeft substantieel bijgedragen aan de leefbaarheid van het platteland door middel van de sloop van 600.000 m2 stallen en het uit de markt nemen van 3,2 miljoen kg fosfaat.

De koopovereenkomst wordt op 20 februari 2019 door staatssecretaris Raymond Knops namens de Staat der Nederlanden en door gedeputeerde Eric Geurts namens de Provincie Limburg getekend.

Het ontwerpbestemmingsplan, dat in opdracht van Ruimte voor Ruimte Limburg CV wordt opgesteld, wordt binnenkort voorgelegd aan het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Weert.

Boswaard groen wonen in Weert
Er is sprake van ruime bouwkavels, uiteenlopend van 900 m2 tot 3.000 m2, in een bosachtige  omgeving. Inzet is om het bestaande wegennet en de groenstructuur zoveel mogelijk te behouden, zodat sprake is van kwalitatief hoogwaardig woongebied.

Wethouder Wendy van Eijk onthulde de nieuwe naam voor het voormalige MOB-complex Boswaard ‘Dit complex met een oppervlakte van ruim 10 hectare biedt straks ruimte aan bouwkavels die stuk voor stuk midden in het groen liggen en daarmee een aanwinst zijn voor Weert als woonstad’.

 

Vorig artikelNieuw hoofdkantoor voor Moonen Packaging in Weert
Volgend artikelPrinsen te vroeg voor Rowwen Hèze