Meerderheid inwoners Haler voor woningbouw

HALER – De gemeente Leudal is al enkele jaren bezig woningbouw te realiseren in Haler. De gewenste locatie hiervoor is het schoolplein van de voormalige basisschool aan de Pinxtenstraat in Haler. In samenspraak met het dorpsoverleg, Woningstichting St. Joseph uit Stramproy en een private ontwikkelaar is gekomen tot een kwalitatief plan. Het plan voorziet in de realisatie van 5 levensloopbestendige woningen op het schoolplein.

De voormalige basisschool wordt behouden. Het gebouw is verkocht en er komt een sportschool. De gemeente heeft onderzoek gedaan om te achterhalen of er voldoende draagvlak is naar woningbouw in Haler. Dit in aanvulling op de presentatie van het plan aan inwoners op 17 mei 2018. Om dit te onderzoeken is een enquête uitgezet. Alle bewoonde huishoudens in Haler, zowel in de kern als in het buitengebied, zijn aangeschreven en gevraagd naar hun mening ten aanzien van het bouwplan.

Voorstanders
In totaal zijn er 195 enquêtes verstuurd. 108 respondenten hebben de enquête ingevuld en retour gestuurd. Van de terugontvangen enquêtes is 74% van de respondenten vóór het woningbouwplan; een duidelijke ‘Ja’! Het college heeft besloten om naar aanleiding van deze uitkomst vervolgstappen te zetten rondom de planvorming. Alvorens dit te doen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van dit besluit. Als de raad ook instemt met het collegebesluit, worden de vervolgstappen nader bepaald.

Vorig artikelDagkrabbel 43/365
Volgend artikelStijging aantal faillissementen in Limburg