Schola Cantorum van het Ward-Instituut treedt op in Ospel

OSPEL – Op zondag 17 februari om 10.00 uur zal de Schola Cantorum van het Ward-Instituut de Gregoriaanse mis met een speciale intentie opluisteren in de parochiekerk van Ospel. De 22 leden van het koor – veelal ook actief in hun eigen parochie – komen uit de regio Noord-Brabant-Limburg en zijn enthousiaste zangers van het gregoriaans.

Gregoriaanse mis in de parochiekerk van Ospel

Zij willen als schola de publieke belangstelling voor het gregoriaans stimuleren en kerkgangers deelgenoot maken van de eeuwenoude liturgische gezangen. De 22 leden van de Schola komen uit alle windstreken van Limburg en Brabant. Het zijn enthousiaste zangers van het gregoriaans, van wie velen in hun eigen woonplaats koorleider of zanger zijn.

Alle koorleden zijn vertrouwd met de semiologie, vandaar dat de schola de gregoriaanse gezangen volgens de nieuwste melodische en ritmische opvattingen laat klinken.
Binnen liturgische vieringen en met concerten wil de Schola een bijdrage leveren aan het stimuleren van de belangstelling voor het gregoriaans.

De psalmen, die een poëtische neerslag zijn van de boeken van Mozes, de Profeten en Geschriften, nemen in het gregoriaans een belangrijke plaats in. Die verbinding met bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament geeft gregoriaanse gezangen een belangrijke extra dimensie naast de welluidendheid van de Latijnse taal.
De Schola Cantorum van het Ward-Instituut tracht de kerkgangers met eeuwenoude liturgische gezangen deelgenoot te maken van een wonderlijk samengaan van woorden en tonen, en hen daarmee binnen de liturgie los te maken van alledaagse aardse zaken.

De Schola werd in 1964 opgericht door Jos Lennards, directeur van het voormalig Ward-Instituut. Van 1979 tot 2008 was Louis Krekelberg de muzikale leider van het koor. Cyriel Tonnaer heeft inmiddels het dirigentschap van Louis Krekelberg overgenomen. Niet verbonden aan enige stad of parochie, wil de Schola in Nederland of daarbuiten een bijdrage leveren aan het stimuleren van de publieke belangstelling voor het gregoriaans.

Naast het verzorgen van liturgische vieringen verzorgt het koor optredens in de vorm van concerten, soms gecombineerd met andere koren, waarbij de verwantschap tussen bepaalde meerstemmige muziek en het gregoriaans tot uiting wordt gebracht.

De Schola is een graag geziene gast op festivals voor religieuze muziek. Zo nam het koor diverse keren deel aan het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou, het festival oude muziek in Utrecht en het festival Musica Sacra in Maastricht. Ook was het koor te gast in o.a Parijs, Rome, Salzburg, Chartres en Lille.

www.scholawardinstituut.nl