John Giesen nieuwe projectmanager gebiedsontwikkeling OML

ROERMOND – Met ingang van 1 februari is John Giesen gestart als projectmanager gebiedsontwikkeling bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML).

John heeft bouwtechnische bedrijfskunde gestudeerd en heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan in projectontwikkeling. Voordat John bij OML begon was hij onder andere werkzaam bij Wonen Limburg, Moonen Projectontwikkeling en Nieuwe Borg.
Bij OML gaat John Giesen zich onder andere richten op de projecten Nautische Boulevard in Maasgouw en de ontwikkeling van duurzaam multifunctioneel bedrijvenpark Zevenellen in Leudal.

Nautische Boulevard
OML ondersteunt de gemeente Maasgouw bij de herontwikkeling van de Nautische Boulevard in Wessem. In de Prins Mauritshaven in Wessem ontwikkelt zich het ‘onestop servicecentrum’ voor de pleziervaart op de Maasplassen. Diverse bedrijven met elk hun eigen specialisme, zullen samen een totaalservice voor de watersport bieden.

Duurzaam multifunctioneel bedrijvenpark Zevellen 
In Haelen – gelegen in de gemeente Leudal – wordt door OML een duurzaam multifunctioneel bedrijvenpark van 30 hectare ontwikkeld. Op en rondom bedrijvenpark Zevenellen worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Het gaat om onderzoek naar de bodemkwaliteit en niet gesprongen explosieven. Ten behoeve van deze onderzoeken vinden nu graafwerkzaamheden plaats. Deze activiteiten hebben als doel om bouwrijpe kavels te realiseren waarmee ruimte wordt geboden aan bedrijven om zich hier te vestigen. De eerste kavels kunnen in het derde kwartaal van dit jaar uitgegeven worden.

Kerntaken OML
OML B.V. heeft de volgende kerntaken: advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken, locatie- en gebiedsontwikkeling, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen alsmede de ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen. OML heeft percelen te koop op de bedrijventerreinen: Businesspark ML in Echt, Windmolenbos en Zevenellen in Haelen, Merummerpoort, De Hanze, Boven de Wolfskuil, De Grinderij en Oosttangent in Roermond. Op de bedrijventerreinen Roerstreek-Zuid en Roerstreek-Noord in Roermond is elk nog één kavel beschikbaar.

Vorig artikelTattoo expo Maastricht 2019
Volgend artikelD66 eist maatregelen na brand Dutch Green Carbon