Cultuurhistorische inventarisatie Cranendonck

Dorplein - Budel

CRANENDONCK – De gemeente Cranendonck is gestart met het in beeld brengen van de cultuurhistorische waarde van de bebouwing in de gemeente. Op de huidige cultuurhistorische waardenkaart ontbreekt een groot aantal van de waardevolle panden in de gemeente.

De gemeente heeft Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon gevraagd om een inventarisatie te maken van panden die beeldbepalend zijn of een karakteristieke waarde hebben. De heren Hüsken bezoeken in de komende maanden alle kernen van onze gemeente. Ze maken foto’s van woonhuizen, boerderijen of schuren vanaf de openbare weg. Ze betreden dus niet uw tuin of uw erf. U bent uiteraard vrij om het duo aan te spreken en vragen te stellen. Ze kunnen zich legitimeren en de gemeentelijke opdracht overleggen.

Cultuurhistorische waarde kaart
De inventarisatie wordt opgenomen in de cultuurhistorische waarde kaart. In de rapportage wordt beschreven welke bebouwing bijzonder is en welke delen van een pand een meer dan gemiddelde waarde hebben. Daarmee kan het karakteristieke en waardevolle (historische) beeld van alle kernen van Cranendonck beschermd worden.