Streep door bouw China Hotel in Weert

WEERT – De intentieovereenkomst tussen het China Center Amsterdam en de gemeente Weert voor de realisatie van een China Hotel in Weert krijgt geen vervolg. De beoogde locatie, op de hoek van kantorenpark Centrum-Noord nabij de Stadsbrug, is daardoor vrijgekomen voor een alternatieve invulling.

De intentieverklaring werd in november 2015 ondertekend. Er waren plannen gemaakt voor een hotel dat speciaal gericht is op de Chinese markt. Het hotel zou een eye-catcher worden met in totaal 450 kamers, een casino, spa en karaoke club. Daarvandaan bezoeken de Chinese toeristen steden als Antwerpen, Düsseldorf en zeker ook de Weerter binnenstad.

De uitwerking van het ontwerp kende onvoldoende voortgang. Daarnaast zijn er onvoldoende werkzaamheden verricht om te komen tot een concept-bestemmingsplan met benodigde onderzoeken en onderbouwingen betreffende de hotelbestemming en casinofunctie. Uiterlijk 31 december 2018 zou een passend bestemmingsplan gereed en definitief moeten zijn. Het college constateerde dat dit niet haalbaar is gebleken. Daarmee is de intentieovereenkomst geëindigd.

Beëindiging initiatief, maar kansen voor de toekomst
Wethouder Van Eijk: “Ik vind het jammer dat de initiatiefnemers er niet in zijn geslaagd om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Gelet op onder meer het ontbreken van voldoende voortgang in het project, heeft het college besloten de samenwerking te beëindigen. De Stadsbruglocatie (hoek Eindhovenseweg/ Zuid-Willemsvaart) vraagt om een goede invulling en afstemming met de directe omgeving. Toekomstige initiatieven worden hier op beoordeeld. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze mooie locatie in Weert een passende invulling krijgt.”

De Weerter VVD-fractie is van mening dat woningbouw gerealiseerd moet worden op die locatie. De liberalen gaan daarom een motie indienen tijdens de aankomende raadsvergadering om het college aan te sporen de mogelijkheden voor woningbouw actief te onderzoeken.

Vorig artikelProvinciale coördinator voor huisvesting buitenlandse werknemers
Volgend artikelVertelvoorstelling tussen de boeken 2 februari voor peuters en kleuters Een huis voor Harry Bibliocenter Weert