Provinciale coördinator voor huisvesting buitenlandse werknemers

LIMBURG – De provincie Limburg wil snel stappen zetten naar een betere huisvesting van arbeidsmigranten. Per 1 februari wordt daarom een ‘kwartiermaker arbeidsmigranten’ aangesteld.

Dat meldt De Limburger. De noodzaak is hoog. Zeker omdat de komende jaren het personeelstekort in Limburg oploopt tot 10.000 arbeidskrachten. Werknemers uit het buitenland zijn daarom hard nodig, maar voldoende fatsoenlijke huisvesting ontbreekt, zo stellen werkgevers die vorig jaar een brandbrief schreven aan alle gemeenten.

Huisvesting
De coördinator die aangesteld wordt, gaat samen met gemeenten en bedrijven onder meer op zoek naar geschikte plekken waar op korte termijn woningen bijgebouwd kunnen worden. In Noord- en Midden-Limburg is het huisvestingsprobleem acuut. Bij ontwikkelaars zou veel animo zijn om te bouwen en daarom is het nu zaak te inventariseren waar nieuwe woningen kunnen komen.

Vorig artikelOnderzoek naar uitbreiding camerabewaking Oelemarkt
Volgend artikelStreep door bouw China Hotel in Weert