Raad voor de Kinderbescherming keert terug naar Roermond

ROERMOND – Vanaf medio januari 2019 houdt de Raad voor de Kinderbescherming weer kantoor in Roermond. De gemeente Roermond gaat huisvesting bieden aan enkele teams van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Enige jaren geleden vertrok de RvdK uit Roermond, deels naar Eindhoven en deels naar Maastricht. Nu blijkt dat delen van het werkgebied van de RvdK lastig zijn te bedienen vanuit deze locaties. En om deze reden wil de Raad voor de Kinderbescherming weer een kantoor vestigen in Roermond.

Terugkeer
Burgemeester Donders van Roermond is verheugd over de terugkeer van deze rijksdienst: “Vanaf 2005 zijn diverse rijksdiensten uit Roermond vertrokken. Naar schatting zijn daardoor rond de duizend arbeidsplaatsen verdwenen. We zetten erop in om Rijksdiensten in Midden-Limburg te behouden en waar mogelijk deze diensten terug te halen naar Roermond dat door zijn centrale ligging een ideale vestigingsplaats vormt voor rijksdiensten met een (boven)regionaal verzorgingsgebied. De terugkeer van de Raad voor de Kinderbescherming naar Roermond is hier een goed voorbeeld van.”

De werkplekken in het Stadhuis van Roermond zijn tijdelijk. Over twee jaar vestigen de medewerkers zich definitief in een deel van het gebouw van de Rechtbank Limburg, vestiging Roermond. De Rechtbank blijft overigens ook gewoon in Roermond gevestigd.

Vorig artikelToch Kunstuitleen voor particulieren in Weert
Volgend artikelSmurfit Kappa wil woningen van warmte voorzien