Nieuw stadsbestuur Hamont-Achel geïnstalleerd

Alle gemeenteraadsleden legden de eed af, er werd een voorzitter van de gemeenteraad verkozen en het nieuwe schepencollege deed zijn intrede. Foto via gemeente Hamont-Achel.

HAMONT-ACHEL – Gisterenavond vond de installatievergadering plaats van het nieuwe stadsbestuur van Hamont-Achel. Er stond daarbij heel wat op het programma. Zo legden alle gemeenteraadsleden de eed af, werd er een voorzitter van deze gemeenteraad verkozen en deed het nieuwe schepencollege zijn intrede.

Daarnaast kwam ook de invulling van de Raad van Bestuur en het directiecomité van het AGB aan bod. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst – een gloednieuw orgaan bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie – werd eveneens samengesteld.

Bijzondere avond
Voor kersvers burgemeester Rik Rijcken was het een bijzondere avond. Hij kijkt er alvast naar uit om de komende zes jaar te besturen: “In samenwerking met alle 22 gemeenteraadsleden willen we op een positieve manier en met veel goesting werken aan de verdere ontwikkeling van Achel als ‘groen dorp’ en van Hamont als ‘Teutenstad’. Door onze inwoners samen met het bestuur en de stedelijke diensten mee te laten denken over de toekomst van Hamont-Achel willen we komen tot een ruim gedragen beleid. Samen staan we klaar om de uitdagingen in onze stad aan te pakken.”

Samenstelling
Tijdens de installatievergadering werd ook de definitieve bevoegdheidsverdeling van het college van burgemeester en schepenen bekendgemaakt. Deze ziet er als volgt uit:

  • Rik Rijcken – burgemeester: Handhaving (veiligheid, politie en brandweer), Intergemeentelijke en Grensoverschrijdende Samenwerkingen, Toekomstvisie ontwikkeling Hamont-Achel.
  • Roger Mertens – 1ste schepen: Financiën, Toerisme, Sociale Veiligheid.
  • Jacky Umans – 2de schepen: Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie, Personeel en Organisatie, ICT, Communicatie en Participatie.
  • Jef Plas – 3de schepen: Cultuur, Bibliotheken en Kunstonderwijs, Sport, Verenigingen, Erfgoed en Monumenten, Dierenwelzijn, Juridische Zaken. Wordt vanaf 2021 vervangen door Joren Mertens.
  • Bèr van de Schans – 4de schepen: Openbare Werken, Milieu en Duurzaamheid, Jeugd, Ontwikkelingssamenwerking en Integratie. Wordt vanaf september 2022 vervangen door Koen Boonen.
  • Marie-José Cuyvers – 5de schepen: Kinderopvang (Huis van het Kind en IBO), Bijzonder Comité Sociale Dienst, Dienstencentrum De Kring, Gezin, Senioren, Welzijn en Onderwijs
Vorig artikelBAL wint in Rotterdam
Volgend artikelStagiair(e) online redactie Midden-Limburg Actueel en Zakenblad