Herenboeren Land van Weert Weert nu op zoek naar nieuwe locatie

Landgoed Stillenoord

WEERT – Gisteren maakte wij bekend dat Herenboeren Land van Weert het landgoed Stillenoord niet gaan exploiteren. Het bestuur van Herenboeren Weert vanmiddag bekend waarom zij de plannen voor een herenboerderij op landgoed Stillenoord niet doorzetten. De laatste weken is duidelijk geworden dat de plannen in de huidige vorm niet passen binnen de huidige wet- en regelgeving van de gemeente Weert. 

Hoewel de gemeente Weert duurzaamheid en biodiversiteit als speerpunten van beleid heeft, biedt de huidige regelgeving niet de mogelijkheden om op Stillenoord duurzaam voedsel te mogen produceren.

Duurzaam initiatief niet toegestaan
Voorzitter Ron Geurts: “Wij hebben als bestuur de afgelopen twee jaar veel energie gestoken in het vinden van een goede locatie. Er zijn heel wat mogelijkheden in Weert en omgeving onderzocht en landgoed Stillenoord leek de perfecte plek. Nu blijkt echter dat we tegen diverse regels oplopen. Zo mogen we op Stillenoord dat 10 hectare groot is, geen 10 scharrelvarkens houden, dat wordt gezien als intensieve veehouderij. (100 geiten mag wel!) De varkens vormen echter een belangrijke schakel in de duurzame voedselproductie. Ook waren de negatieve reacties uit de buurt een tegenvaller voor ons. Blijkbaar vreest men dat onze plannen de leefbaarheid en de natuur in de buurt aantasten, terwijl we juist het tegenovergestelde willen bereiken. Zo hadden we plannen om ondermeer 3000 fruitbomen te planten en daarmee de biodiversiteit een grote impuls te geven. Iets wat de gemeente zelf ook in haar beleid nastreeft (iedere dag een boom planten staat in het coalitieprogramma).

Geen Green Deal
De gemeente kan voor het toestaan van duurzame initiatieven, die niet binnen de kaders vallen, gebruik maken van de Green Deal regeling met  het Rijk en Provincie. Deze is bedoeld om knelpunten bij duurzame plannen weg te nemen. Draagvlak bij omwonenden is een voorwaarde bij een Green Deal. Rondom Stillenoord is daar helaas geen sprake van. Herenboeren Land van Weert heeft daarom besloten het plan in te trekken.

Toekomst
Het niet doorgaan van de plannen voor Stillenoord is voor de 121 enthousiaste huishoudens die al lid zijn van de coöperatie een grote tegenvaller. Het bestuur gaat in nauwe samenwerking met de gemeente Weert en Nederweert  opnieuw op zoek naar een geschikte locatie waar in de toekomst een boer duurzaam voedsel kan produceren voor Herenboeren Land van Weert.

Geïnteresseerden die over een geschikt perceel beschikken, zoals boeren die met hun bedrijf willen stoppen, zijn welkom voor een gesprek.  Zie voor contactgegevens landvanweert.herenboeren.nl

Vorig artikelPersoon valt uit hoogspanningsmast in Beringe
Volgend artikelBestelwagen met bakmeel gaat in vlammen op