Financiering beschikbaar voor gemeenschapshuis De Haammaeker

Gemeenschapshuis De Haammaeker. Foto: Google Maps

LEUDAL – Het bestuur van de Haammaeker heeft de gemeente Leudal verzocht financiering beschikbaar te stellen voor de herinrichtingsplannen (en het vergroten van de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking) van het gemeenschapshuis. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het verzoek mits aan door het College gestelde voorwaarden rondom de financiering wordt voldaan.

Wethouder Stan Backus: “Om de leefbaarheid van het dorp zoveel mogelijk kracht bij te zetten, stellen wij dat initiatieven als deze van de Haammaeker een grote bijdrage hieraan leveren. We weten dat het gemeenschapshuis reeds een jarenlange thuisbasis is voor veel verschillende lokale verenigingen. Iedereen is er welkom en het bestuur staat ook open om nieuwe activiteiten in het gebouw te laten plaatsvinden. Maar we stellen ook voorwaarde, omdat we als gemeente ook risico lopen, als we kijken naar de liquiditeit van het bestuur. De voorwaarden die gesteld zijn hebben onder andere betrekking op het indienen van een aanvraag financiering (renteloze lening ten bedrage van € 70.000) met onderbouwing, het verstrekken van informatie over de financiële positie en de kredietwaardigheid van het bestuur en het inzichtelijk maken van de bedragen die door externe partijen zijn toegezegd ofwel worden ontvangen. Uiteraard wordt de raad voorafgaand aan het definitieve besluit van het college ook gevraagd een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van de financiering.”

Besluit
Het College neemt pas een definitief besluit, nadat ook de raad haar advies hierover heeft kunnen geven.