Basisschool voor asielzoekerskinderen in Maarheeze

Azc in Cranendonck Foto: Google Maps

MAARHEEZE – Het college van de gemeente Cranendonck heeft op 18 december 2019 het besluit genomen om aan Skozok (schoolbestuur primair onderwijs) financiële middelen beschikbaar te stellen om per 31 januari 2019 basisonderwijs te starten ten behoeve van asielzoekerskinderen uit het azc in Cranendonck.

De middelen zijn bedoeld voor de huisvestings- en opstartkosten. Skozok gaat de asielzoekersbasisschool onderbrengen in brede school De Muzenberg als dependance van basisschool De Stapsteen in Maarheeze.

Toename asielzoekers
Door de toename van het aantal asielzoekers in de afgelopen periode zijn er momenteel al zo’n 40 kinderen in het azc in Cranendonck die recht hebben op onderwijs. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze kinderen het benodigde onderwijs krijgen. Om dit te realiseren heeft de gemeente het initiatief genomen en heeft aan Skozok het verzoek gedaan om het onderwijs te organiseren en uit te voeren.

Recht op onderwijs
Elk kind heeft recht op onderwijs. Het college is dan ook blij dat nu op korte termijn met de aanvang van het onderwijs aan asielzoekerskinderen kan worden gestart. Het COA gaat ervoor zorgen dat de kinderen dagelijks met een bus naar de school worden vervoerd.