Onderzoek naar snellere fietsverbinding tussen Leudal en Roermond

Foto via gemeente Leudal.

De gemeenten Leudal en Roermond zijn, samen met Provincie Limburg, een haalbaarheidsstudie gestart naar de hoogwaardige fietsroutes Oost-West. Het gaat om een fietsverbinding van het station Roermond richting Leudal (west-route) en richting Roerstreek-Noord (oost-route).

De verkenning is afgesloten met de ondertekening van een intentieverklaring door wethouders Arno Walraven (Leudal) en Rens Evers (Roermond). Beide gemeenten willen het fietsgebruik flink stimuleren door te zorgen voor goede infrastructuur en het creëren van bewustwording.

Verkenning van mogelijkheden
In juni 2018 is gestart met een verkenning van de omvang van het fietsgebruik en mogelijke tracés die haalbaar zijn. Dagelijks maken veel fietsers gebruik van de fietspaden naast de N280; dat is een van de drukste fietsverbindingen in de regio. Logisch, want het is de enige verbinding in de regio die over de Maas en het Lateraalkanaal loopt. Momenteel zijn er 3 tracés vanaf station Roermond richting Leudal die kansrijk zijn om het grote aantal fietsers in de toekomst goed te kunnen verwerken. Eén via de spoorbrug bij Buggenum en de ander via de Weerd/Maasplassen en over het Lateraalkanaal. Daarnaast wordt ook het opwaarderen van het huidige fietspad naast de N280 en Maasbrug onderzocht. In oostelijke richting wordt onderzocht of een fietspad op of naast het historische tracé van de IJzeren Rijn kansrijk is als fietsverbinding vanaf het station richting Roerstreek-Noord.

Ondertekening
De verkenning is afgesloten met de ondertekening van een intentieverklaring op donderdag 6 december door de wethouders Arno Walraven (Leudal) en Rens Evers(Roermond). Dit is het startschot voor de volgende fase, waarin beide gemeenten samen met de Provincie Limburg de daadwerkelijke haalbaarheid van de westelijke en oostelijke tracés onderzoeken. In deze fase worden ook de omwonenden, de fietsvertegenwoordigers (Fietsersbond, afdelingen Leudal en Midden-Limburg) en de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven betrokken om mee te denken via ontwerpateliers. Verwacht wordt dat deze fase loopt tot april 2019. Vervolgens zal bestuurlijk een keuze gemaakt moeten worden of de meest kansrijke verbinding nader uitgewerkt wordt in een voorkeurstracé. Dit wordt naar verwachting medio 2019 bepaald.

Meer fietsen in Midden-Limburg
“Samen willen we het fietsgebruik stimuleren door een verandering in mindset en meer bewustwording. Een goede en veilige fietsinfrastructuur is daarbij een randvoorwaarde en een belangrijke stimulans om meer de fiets te gebruiken” volgens beide wethouders. “Naast de hoogwaardige fietsroutes Oost-West onderzoekt de gemeente Roermond ook de mogelijkheden voor een hoogwaardige fietsroute Noord-Zuid”.

Vorig artikelGenomineerden Sportgala Weert in Beweging bekend
Volgend artikelBospop 2019: eenmalig drie volledige festivaldagen