Peelklokje week 49 online

OSPEL – Lees hier het Peelklokje week 49 online. De kerkdiensten van 8 tot en met 15 december

KERKDIENSTEN 8 – 15 december

Zaterdag 8 december, Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria,
patrones van het bisdom en van onze parochie,
19.00 (Samenzang)

ghm Jac Jacobs en Toon Jacobs,
ghm Sjeng Hermans en Wilhelmina Hermans-Hermans,
ghm Anna Op ’t Root en Harrie Jonkers,
ghm Martinus Hubertus Broens en Anna Catharina Broens-Rutjens,
ghm Peter Wullems en Nel Wulms-Knapen.

Zondag 9 december, 2 e zondag van de Advent,
10.00 (Samenzang)
overleden ouders van de Waarenburg-Derks.

Dinsdag 11 december,
19.00 Kerstviering LKV Ospel.

Donderdag 13 december, H. Lucia, maagd en martelares,
19.00 voor zieken.

Zaterdag 15 december,
19.00 Miet Kessels-Verkoijen (verjaardag),
ghm Cato Op ’t Root,
ghm Sjang Huijerjans en Hendrina Huijerjans-Michiels en kinderen.

ACOLIETEN :
za. 8 dec. 19.00 : Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen;
zo. 9 dec. 19.00 : Willem en Pieter Tullemans;
za. 15 dec. 19.00 : Tom en Stan Dirks.

OVERLEDEN :
Op 24 november jl. overleed Toon Konings, 85 jaar, Horick 30. Moge hij rusten in vrede.

COLLECTE :
De collecte via school voor Wereldmissiedag voor Kinderen bracht een bedrag van € 93,- op en de kerkcollecte voor Wereldmissiedag € 125,-, waarvoor hartelijk dank.

HERSTEL KERKTOREN VOLTOOID !
Vorige week zijn de twee glas-in-lood ramen in de westgevel (links en rechts van de kerktoren) na grondig herstel teruggeplaatst. In feite is het herstel van de toren hiermee helemaal uitgevoerd.

BENEFIETCONCERT :

De slotactiviteit van het Comité “Same sterk vör oos Kerk” is dus goed gepland ! Het Comité is nu in samenwerking met de harmonie druk bezig met de organisatie van de benefietconcerten op

zondag 16 december. Entreebewijzen zijn ook verkrijgbaar bij de koster ná de kerkdiensten van aanstaand weekend. De voorverkoopprijs is € 12,50, inclusief een consumptiebon voor het pleinfestijn ná het concert. Ik wens de organisatoren en muzikanten alle succes toe en de bezoekers een fijn concert, met reeds bij voorbaat