Nieuwe Daeke Stadsgilde St. Catharina

WEERT – Henk Heesakkers is afgelopen vrijdag tijdens de ledenvergadering gekozen tot voorzitter van ‘t gilde van Wieerter stadsschötte St. Catharina 1480, in de vereniging Daeke genaamd. Henk kreeg tijdens de vergadering de voorzittershamer overhandigd van Luciën Adriaens, die deze functie 8 jaren heeft vervuld.

Henk is sinds 2014 een zeer actief lid van het Stadsgilde en vervulde de afgelopen jaren al een bestuursfunctie, tevens was hij Substituut, vice-voorzitter. Daarnaast is Henk al twee jaren op rij Koning van de vereniging.

Tijdens dezelfde vergadering gaf Bart Groeneveld aan te stoppen als bestuurslid, een functie die hij vele jaren heeft vervuld. Zijn plaats wordt ingenomen door Jac Hendrix.