Van een vervallen blikvanger tot een modern stadsicoon, of toch sloop?

Wertha Brouwerij Weert

WEERT – De kans dat de mouttoren van de voormalige Wertha-brouwerij aan de Zuid-Willemsvaart behouden blijft voor Weert neem steeds meer af.

Aan de Industriekade in Weert staat een van de weinig overgebleven gebouwde
relicten van de voormalige Werthabrouwerij. De silotoren, opgetrokken in schoon
metselwerk, doet qua vormgeving denken aan de Nieuwe Zakelijkheid. Deze toren
van circa 25 meter hoog dateert uit 1941 – 1942 en is van de hand van architect
Pierre Weegels uit Weert. De toren maakte ooit deel uit van het fabriekscomplex van
de Werthabrouwerij, gelegen aan de Zuid Willemsvaart. In de jaren ’70 van de vorige
eeuw werd het grootste gedeelte van de brouwerij gesloopt. Enkel de silotoren en
het kantoor aan de Penitentenstraat zijn behouden gebleven

De gemeente Weert heeft een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor toekomstig gebruik van de mouttoren. Drie alternatieven zijn onderzocht: Wertha-experience, kantoren en een koffiehuis. Volgens de gemeente Weert zijn die niet realiseerbaar. Er worden nog gesprekken gevoerd met de heer Raemaekers (o.a. eigenaar van de voormalige ijzergieterij waar nu de stadsbrouwerij is gevestigd) die heeft aangegeven de mouttoren te willen kopen en exploiteren. Hij moet dan aangeven hoe hij de toren rendabel wil gaan exploiteren. Leegstand is in ieder geval geen optie voor het college van Weert. Mocht er geen goede invulling komen voor de toren, dan wordt hij hoogstwaarschijnlijk gesloopt en komt op die plek woningbouw.

Lees hier het Herbestemmingsonderzoek Wertha Mouttoren van de gemeente Weert.

Van een vervallen blikvanger tot een modern stadsicoon
In 2015 verkoopt de gemeente Deventer de Grijze silo aan twee particulieren. Er is een ontwerp gemaakt met behoud van het karakter van het gebouw. De voorgestelde transformatie van de silo is gebaseerd op het uitgangspunt dat geen (grote) constructieve aanpassingen noodzakelijk zijn. De bovenste twee verdiepingen hebben een uniek uitzicht over de IJssel en haar uiterwaarden, het Overijsselse landschap en de historische binnenstad van Deventer. Deze waarde wordt verwezenlijkt door het creëren van een woning boven de karen van de silo. Doorslaggevend voor de herbestemming is het onderzoek naar de kwaliteit van het beton. Daaruit is gebleken dat de betonrenovatie pragmatisch en binnen aanvaardbare financiële kaders is uit te voeren. Voor de gemeente Deventer is dit een unieke kans om de herbestemming en daarmee het behoud van de grijze silo te realiseren. Bij de overwegingen vanuit de gemeente speelt de maatschappelijke en karakteristieke waarde van de silo een belangrijke rol. De silo is voor het Havenkwartier en zijn specifieke dynamiek een belangrijk baken, reden waarom ook in deze fase gezocht wordt naar meer openbare (mede) gebruiksmogelijkheden. Deze ontwikkeling past in de strategie die de Gemeente Deventer voor dit gebied voor ogen heeft. De herontwikkeling van het oude industriegebied tot een karakteristieke stadswijk voor wonen, werken, cultuur en vrije tijd. Ruimte voor een veelheid van functies met behoud en herbestemming van cultuurhistorisch erfgoed. Een ontwikkeling met erfgoed als inspiratiebron.