Is Cwartier oneerlijke concurrentie voor de binnenstad van Weert?

Cwartier vanaf de Beekstraat in Weert.

WEERT – Cwartier zorgt voor oneerlijke concurrentie in de Weerter binnenstad. Dat stellen BIZ Vastgoed en BIZ Ondernemers. De invulling van de bedrijfsruimtes in het voormalige stadhuis zou niet volgens de gemaakte afspraken gebeuren en de lage huurprijzen zouden leegstand in het centrum in de hand werken. De gemeente Weert en Cwartier vinden dat van oneerlijke concurrentie geen sprake is.

“Vooropgesteld, we hebben niets tegen de ondernemers in Cwartier”, zegt Ton Nouwen namens BIZ (Bedrijveninvesteringszone) Vastgoedeigenaren en BIZ Ondernemers. “Maar het gaat ons om de scheve concurrentiepositie ten opzichte van andere ondernemers in de binnenstad. De huurprijs per vierkante meter is stukken lager dan elders in de binnenstad. Dat maakt de stad kapot. Cwartier is mislukt, moeten we concluderen.”

Verhuur
De gemeente Weert verhuurt het voormalige stadhuis aan Cwartier. Cwartier verhuurt de verschillende ruimtes vervolgens onder aan diverse ondernemers. Het gezamenlijke doel is het realiseren van een zo goed mogelijk invulling van het pand als onderdeel van een vitale binnenstad. Cwartier neemt daarbij maximaal tien jaar de rol van beheerder van het complex op zich.

Invulling complex
In de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en Cwartier is opgenomen dat de invulling van het complex gericht moet zijn op innovatieve winkelconcepten, hip hop, creatieve economie en broedplaats. Met als doel het creëren van levendigheid in het gebouw en zijn omgeving. Nouwen: “Daar komt in de praktijk niet tot uiting, want het zijn gewoon traditionele bedrijven die in Cwartier zitten. Onder innovatieve winkelconcepten wordt verstaan dat deze vernieuwd zijn, nog niet aanwezig zijn in de binnenstad, aanvullend op de bestaande winkels zijn en bij voorkeur een impuls geven aan de bestaande detailhandel in de binnenstad. Maar de zaken geven geen impuls, ze maken de andere bedrijven kapot.”

De gemeente Weert laat weten dat het niet zo is dat enkel innovatieve concepten mogen landen in Cwartier. “De invulling is gericht op het thema ‘Urban Unity’, een mix van bruisend stadsleven, cultuur en ondernemerschap”, meldt een gemeentewoordvoerder.

Lage huurprijzen
Nouwen wijst er verder op dat in de overeenkomst staat dat functies niet toegestaan zijn die het stadshart of andere gebruikers van het stadshart in sterke mate belemmeren. “Er staat ook letterlijk dat met verzwakken van het stadshart onder andere wordt bedoeld het verplaatsen van functies uit andere delen van de binnenstad, in het geval dat in het complex onredelijk lage huurprijzen ten opzichte van vergelijkbare ruimtes in Weert worden gehanteerd. Dat is precies wat er nu wel gebeurt.”

Volgens de gemeente Weert zijn de huurprijzen in lijn met de in 2015 gemaakte afspraken tussen de gemeente en Cwartier. “De huurtarieven zijn passend bij de toestand waarin het gebouw verkeert”, zegt een woordvoerder.

Volgens Nouwen is het vreemd dat Cwartier geen huur betaalt aan de gemeente Weert, maar wel de ruimten onderverhuurt. Dat lijkt volgens hem op een vorm van staatssteun en daar moet een einde aan komen.

De gemeente vindt niet dat er sprake is van staatssteun en wijst erop dat in ruil voor het mogen gebruiken van het gebouw Cwartier verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van het gebouw. De benodigde bouwkundige aanpassingen in het gebouw voor het huisvesten van huurders worden betaald door Cwartier. “Cwartier loopt het risico op leegstand met als gevolg het risico op een negatieve exploitatie. Die verhuur loopt nu goed, maar dat had ook anders kunnen uitpakken”, aldus de gemeentewoordvoerder. “Verder kan worden opgemerkt dat wanneer de gemeente omwille van veronderstelde staatssteun had moeten afzien van een tijdelijke invulling van het oude stadhuis, het beoogde doel, versterking van het stadshart en het voorkomen van verpaupering in het belang van in het centrum gevestigde ondernemers en omwonenden, verloren was gegaan.”

Opbrengsten
Over de hoogte van de jaarlijkse huuropbrengsten verwijzen de gemeente en Cwartier naar elkaar. Cwartier laat weten dat de jaarlijkse huuropbrengst fluctueert omdat er voortdurend mutaties zijn en die daardoor niet vooraf te bepalen is. Bronnen melden aan Midden-Limburg Actueel dat de jaaropbrengst van 2017 rond de 450.000 euro bedraagt. De gemeente Weert heeft voor een periode van 10 jaar (de looptijd van de overeenkomst met Cwartier) € 6 ton gereserveerd voor het uitvoeren van groot onderhoud / eigenaarsonderhoud. Dat komt neer op € 60.000,- per jaar.

Nouwen benadrukt overigens dat de gemeente Weert een goed contract heeft opgesteld met gewaardeerde doelstellingen, maar dat Cwartier zich niet aan het contract houdt. “Als exploitatie op meerdere punten onvoldoende aansluit bij de doelstellingen zoals geformuleerd, behoudt de gemeente Weert zich het recht voor om Cwartier hierop aan te spreken”, zegt hij. “Wij zien daarom graag dat de gemeente de exploitant aanspreekt en dat de overeenkomst wordt opgezegd. De gemeente heeft de bevoegdheid om de initiatieven die niet in lijn zijn met de doelstellingen tegen te houden. Wij willen met de gemeente en de ondernemers in overleg treden over relocatie van de ondernemingen.”

Vorig artikelThee van Nederlandse bodem. Lezing en proeverij 22 november Bibliocenter Weert
Volgend artikelOpen dag Gilde Opleidingen op zondag 18 november