Antwoorden op vragen over gezondere leefstijl

NEDERWEERT – Art.41 vragen gezondere leefstijl – Geachte heer, mevrouw, ln de brief van 14 september jl. heeft u een aantal vragen gesteld met betrekking tot gezondheid, gezondheidsproblemen en de bevordering van een gezonde(re) leefstijl.

Wij beantwoorden de vragen onderstaand, waarbij wij uw vragen cursief herhalen.
1. Hoe is uw College bekend met de RIVM Leefstijlmonitor, de beschikbare cijfers en hoe
gebruikt u deze informatie?

Lees hier verder >>