Subsidieregeling SamenDOOR! schooljaar 2018-2019 open voor aanvragen

AudreyS Photography

ROERMOND –  De subsidieregeling SamenDOOR! voor het schooljaar 2018-2019 is onlangs geopend. Muziekverenigingen kunnen in samenwerking met zowel het primair- als het voortgezet onderwijs een aanvraag indienen om meer muziek in de klas te realiseren. Hierbij kan het gaan om muziekprojecten en -lessen onder én na schooltijd.

Met niemand minder dan Majesteit Koningin Máxima als getuige, werd op 27 juni jl. tijdens het muzikale spektakel SamenDOOR! bij Adams  Muziekcentrale te Ittervoort een convenant ondertekend waarmee vertegenwoordigers van onderwijs, cultuur en overheid beloofden zich in te zetten voor goed muziekonderwijs in heel Limburg. Als partners van SamenDOOR! gaan zij het DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg versterken en borgen, zodat alle schoolgaande kinderen en jeugd in Limburg eind 2020 toegang hebben tot kwalitatief goed muziekonderwijs.

Subsidie
Het DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg is een in 2015 gestarte provinciale campagne om muziekles weer structureel in te voeren in de klas. In dit kader konden scholen en muziekorganisaties tot voor kort gebruikmaken van twee subsidieregelingen, namelijk de Vroege Vogel-regeling en de Voucherregeling. Nu deze regelingen zijn afgelopen, heeft de Provincie Limburg voor de periode 2018-2020 de SamenDOOR!-regeling in het leven geroepen. Deze is gericht op het vormen van verbindingen tussen binnen- en buitenschoolse muziekeducatie door samenwerking tussen een muziekvereniging en een school. Scholen en muziekverenigingen kunnen hiervoor tot 1 maart 2019 middels het aanvraagformulier op www.hklimburg.nl/door voor het schooljaar 2018-2019 een aanvraag indienen bij het Huis voor de Kunsten Limburg.

Schrijfsessies
Op woensdag 21 en woensdag 28 november vinden bij het Huis voor de Kunsten Limburg (Steegstraat 5, Roermond) van 14.30- 17.00 uur schrijfsessies plaats voor de subsidieregeling SamenDOOR! voor het schooljaar 2018-2019. Omdat het schrijven van een aanvraag soms als lastig wordt ervaren, gaan we op deze middagen samen met de aanvragers aan de slag. Ga naar www.hklimburg.nl/door voor meer informatie.

Eerste resultaten DOOR!
Op dit moment hebben dankzij DOOR! 188 basisscholen en drie middelbare scholen structureel muziekonderwijs gerealiseerd in samenwerking met een muziekvereniging of een andere partner. Daarnaast is een twintigtal basisscholen een samenwerking aangegaan met een poppodium.

Vorig artikelBurgemeester Evers reikt ‘Brandweerkoffertje’ uit aan eerste baby van oktober
Volgend artikelVerhuizing poli bloedafname en apotheek Laurentius Ziekenhuis