14 eerstejaars chemiestudenten winnen STimuleringsbeurs

EINDHOVEN | ROERMOND | WEERT – Veertien eerstejaars studenten van de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry ontvangen een beurs ter waarde van €2018. Deze STimuleringsbeurzen werden dinsdag 16 oktober j.l. uitgereikt door de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Anne Verdurmen van Het College Weert en Andy Bänziger van het BC Broekhin in Roermond behoorden tot de winnaars. 

Van de zes meisjes en acht jongens die dinsdag 16 oktober de Stimuleringsbeurs hebben ontvangen, zijn 10 studenten afkomstig uit Nederland. Sinds vorig jaar is de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry geheel Engelstalig, waardoor de opleiding ook steeds meer internationale studenten aantrekt. Daarom zijn er dit jaar ook vier internationale studenten die een beurs ontvangen. De beurzen worden voor de zesde maal uitgereikt. De TU/e wil hiermee benadrukken dat er veel vraag is naar afgestudeerde scheikundig technologen.

Elke eerstejaars student met een gemiddeld eindexamencijfer van 6,5 of hoger maakte kans op één van de STimuleringsbeurzen. De jury selecteerde de winnaars op basis van de extra bèta-activiteiten, de maatschappelijke activiteiten en de originaliteit en creativiteit van het profielwerkstuk van de kandidaten.

Sinds 2013 zet de faculteit jaarlijks een bedrag van €40.000 voor de beurzen in. Dit geld is afkomstig van de diverse spin-off bedrijven (opgericht door oud-masterstudenten of -promovendi) van de faculteit en is ondergebracht in het TU/e Amandus H. Lundqvist Scholarship Program (ALSP).

Over Scheikundige Technologie
Bij de faculteit Scheikundige Technologie aan de TU/e leren studenten chemie en chemische processen in de praktijk toe te passen. De faculteit biedt een bacheloropleiding, een masteropleiding en een ontwerpersopleiding (PDEng). Het onderwijs is nauw verweven met het onderzoek dat binnen de negen onderzoeksprogramma’s plaatsvindt. Het onderzoek richt zich op belangrijke gebieden binnen de scheikunde en scheikundige technologie die relevant zijn voor huidige en toekomstige maatschappelijke en industriële behoeften.