Windpark Weert belangrijk voor realiseren energieneutraal Weert

WEERT – De gemeente Weert wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat is een flinke opgave. Om de energieambitie te realiseren is het nodig dat we het energiegebruik in Weert drastisch verminderen en dat we alle energie die nog nodig is, op een schone, duurzame manier opwekken. Met de aanleg van het windpark langs de A2 wordt een flinke stap gezet op de route naar energieneutraliteit.

Het windpark is een burgerinitiatief van een lokale energiecoöperatie. Dit burgerinitiatief sluit volledig aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente. Lokaal opgewekte groene stroom is de toekomst. Het college van B&W staat volledig achter de doelstelling van dit initiatief: “De energiecoöperatie heeft veel werk verzet voor de realisatie van het windpark. Bovendien worden eventuele rendementen in het gebied geïnvesteerd. Daarnaast zorgt lokaal opgewekte stroom voor minder “afhankelijkheid” van buitenlandse energieleveranciers”.

Op weg naar energieneutraliteit: de stand van zaken
Inwoners, bedrijven, de gemeente en andere organisaties in Weert werken elk op hun eigen manier aan energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. In de periode 2011 tot 2016 is het totale energiegebruik in Weert hierdoor met 5,5% verminderd. Dat lijkt al heel wat, maar het gaat nog niet snel genoeg. Ook het aandeel duurzame energie stijgt maar mondjesmaat. Hoewel steeds meer inwoners en bedrijven investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, wordt het aandeel duurzame energie op dit moment ingeschat op ca. 4% – 5%. Als we in 2040 energieneutraal willen zijn, is een forse versnelling nodig.

De bijdrage van het windpark
Het windpark dat Weert Energie in samenwerking met Eneco ontwikkelt, levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Weerter energieambitie. Het gaat om een windpark bestaande uit drie windturbines met een gezamenlijk vermogen van ca. 9 tot 13,5 MW. De windturbines zijn gepland in het gebied tussen de A2, de Galgebergweg en de spoorlijn Roermond-Weert. De hoeveelheid duurzame elektriciteit die het windpark gaat leveren, wordt ingeschat op ongeveer 40% van de huidige elektriciteitsvraag van alle huishoudens in Weert. Met de realisatie van het windpark wordt dan ook een flinke stap in de goede richting gezet.

Bestemmingplan windmolenpark
Donderdag 4 oktober vindt er om 21.00 uur in de raadzaal een extra vergadering plaats van de commissie Ruimte & Economie. Op de agenda staat onder meer het bestemmingsplan windmolenpark. Personen die gebruik willen maken van het spreekrecht over dit onderwerp moeten dit tenminste 24 uur vóór de aanvang van de vergadering aanvragen bij de griffier of de commissiegriffier.

Vorig artikelFranchisers René Puts en Ralf Jansen winnen internationale prijs
Volgend artikelInrichting en sanering Weert-West (De Lichtenberg) kost ruim 1.038.500 euro