Fietstocht Stichting Schanskapel gaat niet door

NEDERWEERT/OSPEL – Update- Fietstocht gaat niet door vanwege de aangekondigde slechte weersomstandigheden en is verplaatst naar 2019.

Stichting Schanskapel organiseert een Fietstoertocht langs Kapellen, Kruisen en Monumenten in Ospel, Nederweert, Schoor en Eind, op zondag 23 september 2018. 

Fietstocht gaat niet door en is verplaatst naar 2019

De korte route is 37 km en de lange route is 50 km. Start en Finish bij café “De Schans” St. Rochusstraat 9 Nederweert Men krijgt een routeboek met de route, een foto van iedere kapel, kruis en monument en uitgebreide tekst over de kapellen, kruisen en monumenten.

Men krijgt bij de start koffie met vlaai, tijdens de route wordt er één keer een verfrissing aangeboden bij de sprookjestuin. De bijdragen is €  5.= p.p. Starten kan tussen 10.00 – 13.30 uur.

De organisatoren zijn Peter Willekens, Anke van Gemert en Con van Nieuwenhoven Telefoon 0495-626768

Verdere info:

Antonius van Eijk “Schans Teunis”, (geboren 24 augustus 1867).

Veldkruiskapel, naar aanleiding van een zware hagelbui in het jaar 1905, waardoor de gewassen zeer zware hagelschade leden, bouwde Antonius van Eijk een kapel om het hagelkruis dat aan de Schans lag (naast de Molenweg die met de ruilverkaveling in 1958 verdween). Nu kon men hier bidden voor het behoud van de vruchten der aarde. Na deze ruilverkaveling in 1958, stond het op grond van Frens van Dijk en zijn vrouw Anna van Eijk. Nadat het in 1984 aan restauratie toe was, werd het op 29 april 1984 door familie van Dijk- van Eijk in zijn geheel opnieuw gerenoveerd in de oude stijl. Crucifix (kruis) alsook het corpusbeeld werden geheel van verf ontdaan en van een beschermde bruine laag voorzien. Inmiddels is het interieur aangevuld met beelden van Maria van  Smarten en de apostel Johannes, vervaardigd door de heer P. Kurstjens van atelier “De Olde Kruyk” te Milsbeek.

In 2005 werd het honderdjarige bestaan feest gegeven er werd er een mis opgedragen door pastoor Antoon van Dijk. Door de buurt werd een hardstenen vaas met opschrift 1905 tot 2005 Schanskapel geschonken. Er werd een collecte gehouden waarvan de opbrengst van € 280 naar  de Stichting de Voedselbank ging. In september 2014 werd het bruine copus beeld voorzien van een nieuwe witte verflaag. De samenkomst met familie en buurt op 7 september 2014 zorgde voor een opbrengst van € 824.02.

Op aanraden van de eigenaar van de Veldkruiskapel, Riek Nies – van Dijk, werd er op 10 september 2015 een Stichting Schanskapel opgericht. Van deze stichting werd Peter Willekens voorzitter, Con van Nieuwenhoven penningmeester en Anke van Gemert -van Eijk secretaris. Op 13 november 2015 werd door Riek Nies van Eijk het perceel met de Veldkruiskapel afgestaan aan de Stichting Schanskapel.

Con van Nieuwenhoven