Solar 2018 zonder noemenswaardige incidenten verlopen

ROERMOND – De zonovergoten 14e editie van Solar is dit jaar succesvol en zonder noemenswaardige incidenten, buiten de aanwezigheid van blauwalg en de extreme hitte, verlopen. Organisatie en gemeente kijken terug op een geslaagd evenement en gaan, net zoals elk jaar, uitgebreid evalueren om de volgende editie nog beter te laten verlopen.

Net zoals andere jaren is er door de gemeente een speciaal telefoonnummer voor Solar opengesteld vanaf opbouw tot aan het moment van terreinoplevering. Er zijn in totaal 20 telefonische contactmomenten geweest. De onderwerpen van deze contactmomenten waren over het algemeen informatief van aard met name op het gebied van omleidingen, bereikbaarheid, de aanwezigheid van blauwalgen en geluidsoverlast. In de gehele afbouwperiode zijn geen meldingen meer ontvangen.

Geluidsoverschrijding
De gewijzigde opzet voor de monitoring van geluid door de organisatie is zeer positief gebleken: gedurende het festival bleven de geluidwaarden ruim onder de vergunde norm op één moment na, waarvoor een dwangsom verbeurd is van € 3.500. Voor de rest zijn er geen geluidsoverschrijdingen geconstateerd. Ook heeft de organisator Solar Festival B.V. het tijdstip van sluiting van de geluidarea’s nageleefd zoals vergund.

Uitspraak Raad van State
Na bestudering van de uitspraak van de Raad van State in zake de hoger beroepen van de gemeente Roermond, Solar en de omwonenden tegen de uitspraak van de Rechtbank Limburg over de vergunningen voor de editie van het Solar Festival 2015 kan worden geconcludeerd dat de Raad van State de uitspraak van de rechtbank grotendeels bevestigd heeft.  Dit betekent dat op het punt van de gevelwering de uitspraak in eerste aanleg moet worden gevolgd. De uitspraak van de rechtbank over de gevelwering heeft reeds in 2017 ertoe geleid dat de dB(A)  norm is teruggebracht naar 70 dB(A). Wat betreft mogelijke geluidhinder afkomstig van ultra bas heeft de Raad van State uitgesproken dat de gemeente hier wel degelijk voldoende aandacht aan heeft besteed in de verleende vergunning.

De vergunningen voor de edities van Solar 2017 en 2018 zijn aangescherpt / aangevuld met extra onderzoek. Dit is onder meer het geval voor wat betreft het stemgeluid op de camping en de gefaseerde afbouw van festiviteiten op area’s van de camping. Hierbij is dus al rekening gehouden met de uitspraak van de Rechtbank Limburg in 2017. Dit heeft mede ertoe geleid dat in 2018 geen bezwaar is ingediend tegen de verleende vergunningen voor het Solar Festival editie 2018.