Subsidieaanvragen gevelfonds zijn nog mogelijk

Stationsstraat 16 in Weert na de gevelverbetering.

WEERT – Sinds begin dit jaar is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor gevelverbetering of gevelvergroening in de binnenstad. Met het geld wil de gemeente Weert een helpende hand bieden bij het aantrekkelijker maken van gevels in de binnenstad. Inmiddels zijn er zes subsidies aangevraagd. In het fonds zit nog voldoende ruimte voor nog veel meer projecten. Aanvragen daarvoor kunnen nog tot 30 november 2018 worden ingediend.

Historisch karakter
De bedoeling van het Gevelfonds is om eigenaren en gebruikers te stimuleren om hun gevels een facelift te geven. Dat kan op verschillende manieren: door ze terug te brengen in de oorspronkelijke structuur, door gevels aan te lichten of door ze te vergroenen. Wethouder Martijn van den Heuvel: “De binnenstad van Weert is een gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Gevelverbeteringen dragen bij aan de versterking van het historisch karakter van de stad. Een goed gevelontwerp is er één die past in de historische omgeving. Daarnaast zorgt vergroening van de gevels voor een gezonder klimaat en minder hittestress in de binnenstad”.

Stationsstraat 16 in Weert vóór de gevelverbetering.

Gevelfonds
De subsidie geldt voor gevels van hoofdgebouwen in de binnenstad die aan openbaar gebied liggen. Zowel eigenaren als gebruikers van panden kunnen een aanvraag indienen. Degene die de kosten van gevelverbetering betaalt, krijgt de subsidie. Per bouwkundig pand is een subsidie van maximaal 50% van de subsidiabele kosten mogelijk met een maximum van € 20.000,-. Uitgangspunt is een gemiddelde historische gevelbreedte van zes meter. Bij bredere panden is het maximum per aanvraag € 40.000,-.

Aanvragen
Totaal zijn nu zes aanvragen ingediend. Twee zijn nog in behandeling. Met de vier nu toegekende projecten is € 133.467,- gemoeid. Met de provincie Limburg is een overeenkomst aangegaan voor het plan voor de versterking van het stadshart van Weert. De € 300.000,- voor het Gevelfonds is hieruit afkomstig.

Inspiratie en aanvragen
Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage voor gevelverbetering, moet daarvoor uiterlijk 31 december 2018 schriftelijk opdracht geven. Iedereen met plannen voor gevelverfraaiing kan inspiratie vinden in oude foto’s van Weert via de digitale studiezaal van het Erfgoedcluster http://studiezaal.erfgoedhuisweert.nl en in de diashow bij de monumenten op www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten-Weert. Kijk voor meer informatie over het gevelfonds op de website www.weert.nl/gevelfonds.

Vorig artikelDe invloed van schulden en armoede op de algehele gezondheid: lezing 4 september door Nadja Jungmann Bibliocenter Weert
Volgend artikelUitslaande schuurbrand in Someren