Verhoogde handhaving in natuurgebied De Looserplas

BUDEL-DORPLEIN – De Looserplas is een natuurgebied in Budel-Dorplein. Het gebied wordt door vele echter niet gezien als een natuurgebied maar als een recreatiegebied. Er komen dan ook veel dagtoeristen die zwemmen en recreëren op het stand, open vuur stoken, barbecues houden, alcohol gebruiken en afval achterlaten.

Dit zorgt voor veel overlast en ongewenst gedrag, zo stelt de gemeente Cranendonck vast. Doordat De Looserplas is ingericht als natuurgebied en niet als recreatiegebied zijn er geen voorzieningen aanwezig met betrekking tot bijvoorbeeld hygiëne en afval. Verder is zwemmen ook niet zonder risico vanwege de koude stromingen.

Handhaving
Om de overlast tegen te gaan en de openbare veiligheid te garanderen is het belangrijk dat regels gehandhaafd worden. Dit betekent dat dagrecreatie niet is toegestaan in natuurgebied De Looserplas.

Het beheer van De Looserplas is overgegaan naar Natuurmonumenten. Bijzondere opsporingsambtenaren van Natuurmonumenten en de gemeente zullen met grote regelmaat controles uitvoeren, en na een korte waarschuwingsperiode, verbaliserend optreden.

De Looserplas is uitsluitend toegankelijk voor bezoekers die op de paden blijven en bezoekers die gebruik willen maken van het hondenlosloopgebied.