Keyport werkt aan toekomst van Agrifood

Has Hogeschool presenteert onderzoeksresultaten

Keyportregio – Donderdag 28 juni jl, gemeentehuis Leudal. Drie Has Hogeschool studenten presenteren hun onderzoeksresultaten aan het Keyport 2020 Economisch Actieprogramma Agribusiness. “ Alleen door ondernemers uit de primaire sector actief samen te brengen met bedrijven uit de periferie, creëren we nieuwe (circulaire en biobased) business met toekomstbestendige verdienmodellen.”

Een praktijkvoorbeeld
Op de strategische sessie van 17 mei was één varkenshouder aanwezig. Varkensstallen, uitgerust met luchtwassers, hebben mineraalrijke reststromen, spuiwater genaamd. Een andere aanwezige ondernemer die actief is in reststroomverwaarding, heeft een methode ontwikkeld om algen op spuiwater te kweken. Beide ondernemers zijn op steenworpafstand van elkaar gevestigd, maar wisten niet van elkaars bestaan….

Dit praktijkvoorbeeld laat precies zien wat er nodig: het bij elkaar brengen van ondernemers uit de primaire sector met bedrijven uit de periferie. Want alleen door samenwerking en cross-overs creëren we nieuwe (circulaire en biobased) business met toekomstbestendige verdienmodellen.

Wat vooraf ging
In 2014 deed Has Hogeschool een eerste onderzoek in de Keyportregio. Toen daaruit bleek dat de primaire en aanpalende sector maar liefst 20% van het bruto economisch product bepaalde, was dat aanleiding om het Economisch Actieprogramma Agribusiness op te richten. Sinds die tijd is er veel gebeurd.

Hans de Kinderen, voorzitter EAA en directeur Bedrijven van Rabobank Weerterland en Cranendonck:  ‘Met de miniMasters en ondersteuning van projecten werkt EAA aan het versterken van ondernemerschap. Het project Boer zoekt Engineer is een voorbeeld van een voedingsbodem voor technologische vernieuwing. En samen met Wageningen University en Research kijken we naar voedselveiligheid, gebiedsontwikkeling en de kansen voor Egg Valley. Maar we willen meer.’

‘Want er gebeurt veel ‘op het eigen erf’ en dat is onvoldoende zichtbaar. Het is tijd om te delen in deze snel veranderende sociale en economische omstandigheden.  Denk aan de maatschappelijke oriëntatie op voedselproductie, voedselzekerheid en wet & regelgeving. En aan arbeidsinnovatie, big data, robotisering en automatisering. Daarvoor is samenwerking de sleutel tot succes.’

Vanuit de ambitie ‘behoud van de sector, behoud van werkgelegenheid en een breed gedragen Agribusinesscomplex’ heeft EAA  aan de Has Hogeschool gevraagd om te onderzoeken wat er nodig is om te komen tot een professionele samenwerking. Zij kwamen met een helder advies:

‘Er is een spaghettistructuur aan organisaties actief; de LLTB, de LWV, Ondernemend Limburg , MKB, de adviesbureaus. Dus verzin niet iets nieuws, maar creëer een platform waar je gericht kunt zoeken. Met een loket- en chatfunctie voor concrete vragen. En met een verbindingsregisseur die de markt goed kent, die kansen ‘spot’ en mensen met elkaar in contact brengt. Organiseer daarnaast nog een aantal aansprekende bedrijfsbezoeken en masterclasses en richt een regionaal innovatiefonds op om de business die ontstaat ook te kunnen ondersteunen.  Uiteraard in samenspraak met de plannen en initiatieven van het Liof, de Provincie en de gemeenten. ‘

Hans de Kinderen is enthousiast over de uitkomst: ‘Dit past uitstekend bij de route die EAA vanuit Keyport is ingeslagen. We kennen de markt, hebben een uitgebreid netwerk én een ondernemende   verbindingsregisseur. De uitdaging is om dit nog beter met elkaar te gaan verbinden en tot wapenfeiten te komen als inspiratie voor andere ondernemers’

Nog niet ingeschreven voor de Keynote nieuwsbrief?

Thema’s: Arbeidsmarktoptimalisatie, Ondernemerschap, Innovatie en met nieuws over: Workshops en Seminars. Schrijf je in voor de Keynote nieuwsbrief.

BRONKeyport 2020
Vorig artikelAuto vliegt uit de bocht en komt in maisveld terecht
Volgend artikelOmgevingsvergunning voor windparken in Midden-Limburg