Vijf vrijwilligersactiviteiten krijgen subsidie van gemeente Weert

Onderstaande foto betreft de groep (Pivo's Hubovra) die het evenement "Lockdown Weert" zal gaan organiseren vanuit Scouting Hubovra. De gemeente Weert heeft € 2.200,- verleend om het evenement te organiseren.

WEERT – Begin dit jaar heeft het college van B&W van Weert besloten om een tenderregeling vrijwilligersactiviteiten met als thema ‘Samenwerken en Verbinden’ in te stellen. In totaal zijn er 16 subsidieaanvragen ingediend. 

Een adviescommissie heeft de ingediende subsidieaanvragen beoordeeld. De commissie kent een vijftal activiteiten subsidie toe:

 1. Scouting Hubovra wordt voorgesteld de gevraagde subsidie van € 2.200,- te verlenen.
 2. Gymnastiekvereniging Jan van Weert wordt voorgesteld de gevraagde
  subsidie van € 7.000,- te verlenen.
 3. Stedelijke Harmonie St. Antonius Weert wordt voorgesteld de
  gevraagde subsidie van € 8.200,- te verlenen.
 4. Harmonie St. Joseph Weert Zuid wordt voorgesteld de gevraagde
  subsidie van € 7.500,- te verlenen.
 5. Gemengd Koor Da Capo wordt de gevraagde subsidie van € 2.500,- te
  verlenen.

Toekenning
Voor de verlening van bovenstaande 5 aanvragen is een bedrag van € 27.400,- nodig. Het
beschikbare subsidieplafond voor deze eerste tranche van deze tender in 2018 bedraagt
€ 37.500,-. Er resteert dus een bedrag van € 10.100,-. De adviescommissie stelt
voor om dit bedrag toe te voegen aan de tweede tender van 2018 die in het najaar
uitgeschreven wordt.

Het totaalbudget van de te verlenen subsidies bedraagt € 75.000,- per jaar, waarvan € 37.500,- voor deze eerste tranche van de tenderregeling. Dit betekent dat het subsidieplafond voor deze eerste tranche niet bereikt wordt en dat er voor de tweede
tranche in de tenderregeling een bedrag resteert van €47.600.-.

Vorig artikelGezocht coördinator computercursussen
Volgend artikelJonge Picasso’s verfraaien saaie schutting in Stramproy