Nieuw college van burgemeester en wethouders: ‘Weert koerst op verbinding’

College van burgemeester en wethouders, met van links naar rechts: gemeentesecretaris Bertus Brinkman, wethouder Tessa Geelen (Sport, Leefbaarheid, Communicatie, Burgerparticipatie, Toerisme), wethouder Martijn van den Heuvel (Economie, Participatie, Arbeidsmarkt, Openbaar Gebied), burgemeester Jos Heijmans, wethouder Geert Gabriëls (Onderwijs, Cultuur, Duurzaamheid, Biodiversiteit, Buitengebied), wethouder Wendy van Eijk (Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Verkeer en vervoer) en wethouder Paul Sterk (Zorg, Welzijn, Wmo, Jeugdzorg). Foto: Irene van Wel

Het kersverse college van burgemeester en wethouders van Weert is geïnstalleerd. De komende vier jaar gaan zij aan de slag met het programma ‘Weert koerst op verbinding’. Thema’s als onderwijs, duurzaamheid, demografie en gezamenlijkheid geven aan dat men Weert niet alleen maar bestuurt vanuit het nu. Dit college gaat op een nieuwe manier werken aan de toekomst van de stad.

Weert Lokaal, CDA, VVD en SP leveren de wethouders in het college van B en W. De vier partijen hebben samen met D66 het programma 2018-2022 opgesteld en ondertekend. De titel geeft het belangrijkste, overkoepelende thema aan: verbinding. Verbindingen tussen de gemeente en inwoners op alle thema’s en tussen inwoners onderling.

Economie en arbeidsmarkt
Weert zet maximaal in op een robuuste economische structuur. Ook hier is verbinding belangrijk. Onmisbaar is namelijk de verbindende samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Want iedereen die kan werken, is nodig. De stad moet ook aantrekkelijk zijn, een plek waar men graag komt en verblijft. Iedere euro die in Weert wordt uitgegeven, versterkt de draagkracht voor de voorzieningen en de kwaliteit ervan.

Om de strategische ligging van Weert tussen Mainport Eindhoven, logistieke hotspot Venlo en Zuid-Limburg optimaal te benutten, zet het college van B en W in op een goede bereikbaarheid via water, spoor en over de weg.

College van B en W
“Er staat een talentvol en gevarieerd team klaar”, zegt wethouder Geert Gabriëls. “Bovendien krijgt Weert voor het eerst een college met twee vrouwen. We gaan ons hard inzetten voor Weert. Het programma schetst op hoofdlijnen welke koers we de komende jaren en daarna willen varen. Het programma bestaat uit nieuwe ambities. Maar het borduurt ook nadrukkelijk voort op lopende plannen en projecten, die we sowieso uitvoeren.”

Vorig artikelGilde Opleidingen start horecaopleidingen in Weert
Volgend artikelKarin en Karin van Multisign2 brengen van creativiteit en functionaliteit samen