Keyport en de regionale arbeidsmarkt

Spark Tech Lab in Weert. Kinderen van groep 7 en 8 kunnen hier met een bedrijfsopdracht aan de slag.

Wethouder en lid van het dagelijks bestuur van Keyport Angely Waajen geeft het duidelijk aan: de regionale arbeidsmarkt heeft hoge prioriteit. Naast het versterken van ondernemerschap en het stimuleren van innovatie is dat dan ook een van de pijlers waar Keyport zich op richt.

Keyport Programmamanager Ton Hagelstein: ‘Wij brengen onderwijs en ondernemers dichter bij elkaar. En dat begint al op de basisschool. Belangrijkste doel is dat huidig en toekomstig personeel up-to-date geschoold wordt. En dat er voldoende nieuwe aanwas komt. Zeker in de techniek, logistiek en de maakindustrie waar deze regio sterk in is. Vijf jaar geleden zijn we daarom al begonnen met de Onderwijsinfrastructuur Techniekketen. De instroom van het aantal techniekleerlingen is met bijna 80% toegenomen.’ Keyport is ook betrokken bij een subsidieaanvraag vanuit vier arbeidsmarktregio’s; Midden- en Noord-Limburg, Helmond en Eindhoven. ‘Voor nog meer slagkracht en onderlinge samenwerking, in dit geval op de arbeidsmarktthema’s Lerend leven en het Boeien en Binden van talent. Terug naar vandaag. Wat gebeurt er op dit moment en met welk resultaat?

1000 dagen Centrum voor Logistiek Vakmanschap
Begin juni organiseerde het CLV (Centrum voor Logistiek Vakmanschap) een seminar over haar eerste 1000 dagen. Een initiatief dat Keyport vanaf het begin ondersteunt. Bart Driessen van Gilde Opleidingen/CLV: ‘Wij waren drie jaar geleden een van de eerste die zijn gestart met deze nieuwe onderwijsvorm. Een hybride leeromgeving, niet alleen vanuit de boeken en de schoolbanken, maar juist ook leren met hulp van de echte praktijk van het werkveld. De enige manier om de transitie in het onderwijs te maken en ervoor te zorgen dat we onze leerlingen ‘up-to-date geschoold’ op de arbeidsmarkt afleveren.’

‘Intussen hebben we ruim 20 gerenommeerde bedrijven aan ons weten te binden. Onze leerlingen krijgen gastlessen van de directeuren van o.a. Wetron Transport & Logistics, Moonen Packaging, Dimass en Thijs Logistiek. Sterker nog, onlangs heeft Mario op ’t Root van Wetron, met collega-ondernemers en onder begeleiding van docenten, het hele lesmateriaal over transport herschreven. Ook gaan we op bedrijfsbezoek, werken we samen aan actuele praktijkcasussen en zijn daardoor nauw betrokken en goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in multimodaal transport, supplychain management en e-fulfilment.’

De doorlopende leerlijn vanaf de middelbare school via de opleiding manager Transport & logistiek van het CLV naar Fontys Venlo ‘staat’. Toch is er volgens Driessen nog genoeg werk aan de winkel: ‘De vraag naar logistieke medewerkers stijgt nog steeds harder dan het aanbod.

In navolging van dit succes worden er ook grote stappen gezet in de oprichting van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de Maakindustrie.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maakindustrie
Kartrekkers zijn Techno Valley, Gemeente Venlo, Keyport 2020, Make Tech Platform en ROC Gilde Opleidingen. Onder voorbehoud van goedkeuring door het ministerie gaat CIV Maakindustrie in oktober van start. Met een ‘meestergezel’ opleiding en met het up-to-date opleiden op alle relevante thema’s in de maakindustrie. Van mechatronica tot innovatieve technologie in de breedste zin van het woord. Aan beide trajecten hebben zich acht gerenommeerde bedrijven gecommitteerd.

Ook de behoefte aan kortdurende, effectieve scholing en training on the job neemt toe. We gaan dan ook nog meer aandacht besteden aan docentenstages met gerichte opdrachten bij onze partnerbedrijven. En werk maken van crossovers tussen logistiek en engineering/mechatronica, door de inzet van automatisering, robotica en drones.’

Meer weten of aansluiten bij het CLV of CIV? Kijk op www.keyport2020.nl bij projecten.

Om al op jonge leeftijd het eerste zaadje te planten voor een baan in de maakindustrie of techniek ondersteunt Keyport het Spark Tech Lab en het project Wetenschap en Technologie.

Basisscholen en het Spark Tech Lab
Bij het Spark Tech Lab in Weert kunnen kinderen van groep 7 en 8 met een bedrijfsopdracht aan de slag. Bijvoorbeeld met het ontwerpen van een nieuwe carrosserie voor Tal Techniek uit Weert. En dan blijkt dat ze prima in staat zijn om bedrijfsmatig en creatief mee te denken. Jack Peeters van Spark Tech Lab pleit er dan ook voor om vroeg te beginnen met het kennismaken met techniek. ‘Vaak zien we dat initiatieven gericht zijn op jongeren van de middelbare school. Maar juist op die leeftijd zijn ze met hele andere dingen bezig. Op de lagere school zijnkinderen maximaal ontvankelijk voor nieuwe ervaringen. Ideaal om een eerste zaadje te planten.‘

Robot wedstrijd. Technasiumleerlingen van Lyceum Schöndeln organiseerden een Robot wedstrijd.

Het volgende bedrijf waar Spark Tech Lab mee gaat samenwerken is ETF Machinefabriek uit Nederweert, dat onder meer attracties voor de Efteling bouwt. Peeters vervolgt: ‘We hebben hier op het Spark Tech Lab een ‘werktafel’ gecreëerd waar alles in zit; mechanica, elektro-techniek, ketenreacties en robotisering. Inclusief decor, setting en beleving, want dát is cruciaal als het gaat om het programmeren van ridesystems.’ In het najaar start Spark Tech Lab met de voorbereidingen voor een project in Roermond. Ook daar is nu al volop aandacht voor techniek op de basisschool.

Robot wedstrijd basischolen Swalm en Roer
Dankzij een provinciale subsidie van het Keyportproject Wetenschap en Technologie heeft elke basisschool in de regio Swalm en Roer een Lego EV 3 robot kunnen aanschaffen. Om de brug te slaan naar het voortgezet onderwijs is aan Technasiumleerlingen van Lyceum Schöndeln gevraagd om een Robot wedstrijd te organiseren. Die vond in mei plaats.

Meer weten over samenwerking met het SparkTechLab of het project Wetenschap en Techniek. Kijk op www.Keyport2020.nl/projecten.

Vorig artikelOnvergetelijke evenementen georganiseerd door Ria Joosten Catering & Evenementen
Volgend artikelEnro Energy, Pro-Light en Xperal zorgen voor een daling van energiekosten