Verslag 26e Vriendendag in Eynderhoof

NEDERWEERT-EIND – Tijdens de 26e Vriendendag op 16 juni jl. werd voorzitter Hans Houtman en Truus van Gog herkozen in het bestuur. Truus maakt er al 26 jaar deel van uit. Het bestuur werd uitgebreid met een bestuurlijk secretaris : vriend Hans van de Waardenberg uit Weert, die in december jl. na een dienstverband van bijna 44 jaar afscheid nam bij gemeente Nederweert (stafambtenaar algemene dienst/waarnemend gemeentesecretaris).

Sjef Geuns legde na 26 jaar het ambtelijk secretariaat/penningmeesterschapvan de Vrienden neer en werd benoemd tot Gouden Vriend. 18 zilveren jubilarissen ontvingen een fraaie oorkonde. Onder hen de dikke vrienden Peter Tindemans (Den Haag) en Mertens Bouwbedrijf (Weert), de bijzondere vrienden Mart Verlinden en Jan van Susante (beiden Nederweert) en 14 beste vrienden, onder wie ook de nieuwe secretaris Hans van de Waardenberg.

De Vrienden doneerden € 5.000,- aan Eynderhoof voor verdere uitbouw van de
nostalgische (kinder)kermis en er werd een flyer gepresenteerd voor de werving van
nieuwe leden. In het jubileumjaar 2017 werd het 350 e lid geboekt, maar een 8-tal
vrienden ontvielen de vereniging. Het ledental is nu 342.

Dr. Gerard Rooijakkers (Eindhoven), kenner van de Zuidnederlandse volkscultuur hield
een interessante lezing onder de titel “Achterom is het kermis”.