Weert weert geiten

WEERT – De kans dat Weert volgende week een geitenstop in gaat voeren, is groter geworden. Het voorstel van de partijen Weert Lokaal en SP om het aantal geiten in de gemeente één jaar lang niet toe te laten nemen, werd woensdagavond besproken in de commissie Ruimte van de gemeente. Weert Lokaal en SP willen het aantal geiten bevriezen, totdat er meer duidelijk is over de gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen. In eerste instantie kan dat één jaar met een mogelijke verlenging van nog één jaar.

Altweerterheide
Onlangs ontstond er in Altweerterheide onrust over de plannen voor weer een nieuwe geitenhouderij in een leegstaande stal bij de dorpskern. Voor die geitenhouderij zou nu een milieueffectrapportage (mer) opgesteld moeten worden om te kijken of er gevolgen zijn voor de gezondheid van de omwonenden.

De grens over
De Stramproyse geitenhouder Van Summeren melkt dagelijks 9.000 geiten over vier locaties in de regio. Daarnaast telt het bedrijf in Stramproy 2.000 opfokgeiten. Op de locatie Stramproy lammeren de geiten twee keer per jaar af. Vervolgens worden ze in Stramproy, Vredepeel en in Kinrooi afgemolken.

De geitenhouder heeft hiervoor een nieuw melkgeitenbedrijf ‘Kinrooi-Geit’ aan de Hubenstraat 15 in Kinrooi (B) geopend. Verdeeld over vier groepen van elk 800 dieren is de nieuwe stal geschikt voor in totaal 3.200 melkgeiten. De vestiging van het bedrijf op Belgisch grondgebied heeft meerdere redenen. Enerzijds prefereerde de Belgische melkfabriek dit. Anderzijds wilden Van Summeren en Schabon de uitbreiding om praktische redenen in een straal van vijf kilometer rondom de hoofdvestiging in Stramproy realiseren.