Opbrengst gezamenlijke collectedagen in Ospel en Ospeldijk

OSPEL/OSPELDIJK – Beste inwoners van Ospel en Ospeldijk,. Op 9 en 10 april 2018 waren de gezamenlijke collectedagen. De dag erna 11 april zijn de collectebussen ingeleverd en geteld. Op zaterdag 14 april werden de vaste collectebussen bij COOP en Bakkerij Kessels opgehaald. De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Opbrengst totaal €13.017,81

Wederom kunnen wij terugkijken op een geslaagde collecte met voor ieder doel een nagenoeg gelijke opbrengst als in 2017. De collectanten en de coördinatoren hebben reeds een bedankbrief ontvangen voor hun vrijwillige inzet en het fantastische resultaat dit jaar. Zonder deze inzet was het mooie resultaat niet mogelijk!

Hersenstichting € 1.295,28
Jantje Beton € 787,45
Vastenactie € 862,87
Reumafonds € 1.102,35
Hartstichting € 1.434,12
EHBO € 874,16
Longfonds € 1.117,88
KWF Kankerbestrijding € 1.771,69
Nierstichting € 1.024,78
Fonds Verstandelijk Gehandicapten € 799,42
Brandwondenstichting € 783,80
Alzheimer Nederland € 1.164,01

Totaal €13.017,81

Opbrengst in 2017 € 13.238,41

Bij deze zeggen wij u, mede namens alle Goede Doelen hartelijk dank voor uw gulle gave. Ook danken wij onze sponsor Drukkerij Buijs voor hun bijdrage. Zij zorgde ervoor dat we de kosten nog iets konden drukken.

De Dorpsraad Ospel zal wederom zorg dragen dat de middelen in de normale collecte week van het goede doel zullen worden overgemaakt. Wilt u een extra steentje bijdragen aan onze Goede Doelen? Meldt u dan als collectant!

Wij zijn blij met iedere extra hand want vele handen maken licht werk! Aanmelden kan bij Irma Gielen: [email protected] of 06-10120659 Wij hopen dat wij volgend jaar ook weer op u mogen rekenen.

Medio november gaan we aan de slag met de organisatie voor 2019.

Nogmaals bedankt en graag tot volgend jaar!
Werkgroep Gezamenlijke Collecte Ospel/Ospeldijk

Vorig artikelLammetjes op bezoek bij Kindercentrum Alles Kids
Volgend artikel40 jaar cafetaria ‘t Pleintje in Ospel