Géén groei en/of nieuwe geitenhouderijen in Weert

WEERT – De fractie van Weert Lokaal heeft een initiatiefvoorstel geschreven omtrent de ontwikkelingen rondom de groei van geitenhouderijen in Weert. Het voorstel houdt in dat er gedurende één jaar geen groei en/of omschakeling in de geitenhouderij mag plaats vinden. De fracties van de VVD, SP en D’66 ondersteunen het initiatiefvoorstel.

Achtergrond bij dit voorstel is een rapport uit 2017 van de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) dat aangeeft dat er een verband kan zijn tussen geitenhouderijen en een verhoogd risico op longaandoeningen. Voor het RIVM is het rapport aanleiding tot het doen van nader onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden dit jaar verwacht. De provincies Noord-Brabant en Gelderland hebben reeds dezelfde maatregel hebben getroffen, en ook in de gemeente Nederweert is een dergelijke maatregel van kracht. Als een gevolg hiervan vreest Weert Lokaal dat de vraag om in Weert extra te investeren in geitenhouderijen zal vergroten, en dit ongewenste gevolgen met zich mee zou kunnen brengen.

De geitensector doet het goed in Nederland. Het is Weert Lokaal geenszins de bedoeling om deze groei te remmen. Wel willen wij de gevolgen voor de gezondheid en eventuele risico’s (denk aan Q-koorts, luchtwegklachten en geurhinder) die deze groei met zich mee brengt in kaart gebracht zien en daar eventueel maatregelen op af kunnen stemmen.

Onlangs werd bekend dat er zich een geitenfokkerij in Altweerterheide wilde gaan vestigen. Of dat nu kan doorgaan is niet duidelijk. In Kessenich net over de grens bij Stramproy is onlangs een nieuwe stal met 3.200 geiten gekomen.

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en millieu (PDF – 3,3mb)