Marc van Iersel weidevogelboer 2018

NEDERWEERT- Het gaat goed met de weidevogels in Nederweert. Vooral dankzij de goede medewerking van agrariërs aan speciale beschermingsmaatregelen.

De Plattelandscoöperatie reikt elk jaar een weidevogelprijs uit aan een Nederweerter agrariër die zich bijzonder heeft ingezet voor de weidevogels. Dit jaar viel deze eer te beurt aan melkveehouder Marc van Iersel. Er broeden vaak wulpen in zijn grasland en dit jaar zelfs 2 paartjes grutto´s, een soort die heel sterk onder druk staat in Nederland en mede daarom is uitgeroepen tot Nationale Vogel in 2015. Marc zorgt er altijd voor dat de weidevogels hun nesten veilig uit kunnen broeden. Hij plaatste gisteravond wel een kritische kanttekening bij zijn uitverkiezing. Hij – en met hem vele andere agrariërs in Nederweert – voelen zich behoorlijk geschoffeerd door de valse beschuldiging aan hun adres van landjepik van gemeentebermen. Dit is volstrekt niet aan de orde in het weidevogelgebied in Ospel. Een hele beroepsgroep wordt in een brief die is ondertekend door een aantal lokale milieugroepen publiekelijk aan de schandpaal genageld voor een mogelijke daad van een enkeling. Marc hoopt daarom dat deze beschuldiging aan het adres van goedwillende boeren van tafel gaat anders voelt hij er weinig voor in de toekomst nog weidevogelbeschermers op zijn percelen toe te laten.

Het zou jammer zijn als de  mooie resultaten die in Ospel  bereikt zijn voor de weidevogels onder druk komen te staan door onheuse bejegening van de betrokkenen.
Vorig artikelStamtäöfelke aflevering 4: Koeële en slâmp stoeëke
Volgend artikelGeert Gabriels over nieuwe college: ‘Jong en gevarieerd wethouders-team’