Heidi van der Pol start geitenhouderij in Altweerterheide

Heidi van der Pol

Heidi van der Pol gaat in haar woonplaats Altweerterheide een geitenhouderij beginnen. Dierenwelzijn staat bij haar hoog in het vaandel. Ook houdt ze zoveel mogelijk rekening met de directe omgeving. Vorige week verscheen in verschillende media een ingezonden artikel over de plannen. Daarin wordt een onvolledig en onjuist beeld geschetst van de werkelijkheid. De onderneemster wil daarom graag haar kant van het verhaal doen.

Vooropgesteld, ze heeft veel positieve reacties gekregen. Veel van de inwoners van Altweerterheide hebben geen probleem met de komst van een geitenhouderij aan de Grotesteeg. Heidi is getrouwd met een melkveehouder. Ze verruilde haar loondienstverband in de financiële sector voor het agrarisch ondernemerschap.

Er is echter een kleine groep die zich tegen de bedrijfsplannen keert. En dat steekt haar. “Met name omdat de kritiek veelal gebaseerd is op misvattingen”, zegt Heidi. “Het lijkt de omgeving niet bekend te zijn dat er op het gekochte bedrijf een pluimveevergunning rust. Mijn originele plan was om deze vergunning te gebruiken en pluimvee te gaan houden. Echter, nadat ik me verder heb georiënteerd, gaat mijn voorkeur uit naar geitenlammeren.”

Om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen heeft Heidi een Milieueffectrapportage (MER) laten opstellen. Hieruit blijkt dat de fijnstofuitstoot zal afnemen door het houden van geiten met 98 % ten opzichte van de huidige vergunning. Ook de ammoniakuitstoot zal minder worden. Dus vanuit de vergunning die er ligt, zal de milieupositie en de positie van omwonenden niet verslechteren.

Commotie
De commotie ontstond vorige week naar aanleiding van een dorpsraadvergadering en een ingezonden artikel. Dat artikel is door regionale media overgenomen. “In dat bericht wordt een onvolledig beeld van de werkelijkheid geschetst. Dat artikel heeft tot veel ophef geleid. Daar ben ik erg van geschrokken. Voordat ik echt start, wil ik de onrust die er heerst proberen weg te nemen. Er wordt een beeld geschetst dat ik niet wil communiceren, maar dat wil ik juist wel. Iedereen die vragen heeft, mag ze stellen.”

Momenteel heeft de gemeente Weert de vergunningswijziging in behandeling. Ondanks dat de gemeente nog geen uitsluitsel heeft gegeven over de vergunningswijziging wil ze de gemeenschap informeren. “Ons gezin is erg betrokken bij de lokale gemeenschap. Altweerterheide is een kleine dorpsgemeenschap. Ik ken veel mensen uit het dorp via de carnaval, harmonie en de ouderraad. Een groot aantal van deze mensen is natuurlijk al op de hoogte van onze plannen. Helaas merk ik dat enkele mensen dit niet zijn. Om de dialoog aan te gaan wil ik ze de juiste informatie verstrekken.”

Moderne geitenhouderij
Ze wil 930 geitenlammeren op gaan fokken. Dat betekent dat ze geitenlammeren gaat verzorgen tot ze bijna een jaar oud zijn. Voordat ze aflammeren zullen ze het bedrijf verlaten om op een melkgeitenbedrijf te lammeren. Dat wil ze in een kleinschalige vorm doen. Ze probeert dan ook zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Zo wordt de geitenhouderij gevestigd in stallen die van de binnenkant geïsoleerd worden. De stalhygiëne wordt streng bewaakt. “Ik zorg voor droog stro waardoor de geuroverlast tot een minimum beperkt wordt. Bovendien houd ik rekening met de omgeving door de mest af te voeren direct op het land of mocht dit niet mogelijk zijn deze op te slaan op het melkveehouderijbedrijf. Mijn man en ik beschikken over 90 hectare grond. Daarover wordt de mest verdeeld.”