Opening Mei(Maria)maand op zondag 6 mei met installatie van twee nieuwe Broedermeesters

WEERT – Op 6 mei wordt de Meimaand geopend met een H. Mis in de St.-Martinuskerk om 10.00 uur. Extra feestelijk is dat deken Franken tijdens de H. Mis twee nieuwe broedermeesters installeert. Dit zijn Edward Salman en Henk Heesakkers.

In de Meimaand – Mariamaand zijn de zondagse eucharistievieringen in de dekenale St.-Martinuskerk extra bijzonder. Dan brengen de pages, bruidjes, Mariadraagsters en de Broedermeesters Maria hulde. Het Groot St.-Martinuskoor zingt de Missa Festiva van A. Lesbordes. Na afloop van de H. Mis wordt, zoals inmiddels traditie is geworden, een bloemenkrans onder het Mariabeeld buiten aan de kerk opgehangen. Aansluitend is iedereen welkom bij de zusters Birgittinessen in de Maasstraat om elkaar te ontmoeten.
De Broederschap is alle zondagen in mei present tijdens de H. Mis. Tevens wordt in de Meimaand elke weekdag om 8.45 uur en op zaterdag om 11.45 uur de rozenkrans gebeden. Dit vindt plaats bij het Maria-altaar (rechter zijbeuk).

Mariawandeling
Aansluitend aan de H. Mis van zondag 27 mei is er een Mariawandeling. Stadsgids Peter Theunissen leidt geïnteresseerden langs Weerter Mariaplekken. Start is om 11.15 uur in de St.-Martinuskerk en de wandeling duurt tot ongeveer 12.45 uur. Deelname wordt u aangeboden door de Broederschap. Er is plaats voor 20 mensen en ‘vol is vol’. Opgave vóór 20 mei via: [email protected]. Bij slecht weer wordt een andere datum gepland.

Sacramentsprocessie
Op donderdag 31 mei, de tweede donderdag na Pinksteren, wordt in Weert de Sacramentsprocessie gehouden. De processie vindt plaats aansluitend aan de H. Mis van 19.00 uur in de dekenale St.-Martinuskerk. Dit prachtige gebruik is in Weert weer nieuw leven ingeblazen. Niet alleen de Venerabele Broederschap en het gilde van Mariadraagsters lopen mee in deze processie, maar diverse Broederschappen uit heel Nederland. Ook schutterijen, harmonieën en diverse andere betrokken gezelschappen nemen deel. Gezamenlijk vormen zij een kleurrijke, devote stoet die het geloof midden in de maatschappij brengt. Na afloop is er een gezellig samenzijn in de tuin van de zusters aan de Maasstraat.

Van Hornejaar
Weert profileert zich vanaf dit jaar als Van Hornestad. Wist u dat de familie Van Horne aan de wieg heeft gestaan van de Broederschap? Deze is namelijk opgericht in 1404 door graaf Willem III van Horne. Pastoor Willem van Cranendonc was medeoprichter.

Het originele Maria beeld uit 1890 in Weert, de polychromering werd in 1929 verwijderd.

Miraculeuse Beeld van Onse Lieve Vrouwe te Weert
In 1404 werd in Weert een Broederschap opgericht om de devotie tot Maria te bevorderen. Deze devotie kwam tot hoogbloei in de 18e eeuw rondom het Miraculeuse Beeld van Onse Lieve Vrouwe te Weert, die ook vereerd werd onder de titel “Onze Lieve Vrouw van Bijstand”. Het wonderbeeld werd vereerd in de dekenale stadskerk van Weert (gebouwd in 1456), toegewijd aan Sint Martinus en kreeg de toevoeging: Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Weert.

Op 1 mei 1996 is de Venerabele “Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert” van 1404 heropgericht. Haar doelstelling is de bijzondere verering van “Onse Lieve Vrouwe tot Weert” te bevorderen en tevens de titel van Bijstand waaronder Zij in Weert wordt vereerd, te actualiseren en in de praktijk te brengen. De Broederschap loopt mee in processies in Nederland en België. In december houdt zij een kerstactie voor de Voedselbank Weert.

Wordt broeder of zuster voor € 10 per jaar
U kunt broeder of zuster van de Venerabele Broederschap worden door een e-mail met uw naam en adres te sturen naar [email protected]. U betaalt slechts € 10 per jaar (meer mag natuurlijk ook): rekeningnummer NL55 RABO 0176 9861 38 ten name van de Broederschap in Weert.

Vorig artikelCranendonck onderzoekt mogelijkheid tot legale wietteelt
Volgend artikelAandacht voor aanpak sluipverkeer door Maarheeze blijft