Middeleeuwse waterkering, put en muurresten gevonden bij Tiendschuur Weert

WEERT – Bij archeologisch onderzoek bij de Tiendschuur aan de Recollectenstraat 5 in Weert zijn middeleeuwse resten aangetroffen. Het gaat om muurresten, funderingen, kelders en een waterput uit het midden van de 15de eeuw.

De Tiendschuur waarvan nu de resten gevonden zijn, is al te zien op de kaart van Jacob van Deventer uit 1565. Het huidige pand aan de Recollectenstraat staat op de plek waar de oorspronkelijke Tiendschuur in de middeleeuwen heeft gestaan. In deze historische opslagplaats werd een tiende deel van de opbrengst opgeslagen van de oogst die horigen verschuldigd waren aan de Heer van Weert.

Historisch complex
De Tiendschuur maakt onderdeel uit van het kasteelcomplex De Nijenborgh. Hier woonden sinds het midden van de 15e eeuw de graven Van Horne. De huidige Tiendschuur aan de Recollectenstraat werd met omliggende landerijen in 1918 gekocht door Lucïen Dor, eigenaar van de Zinkfabrieken in Budel. Hij koopt het pand voor zijn dochter Anne-Marie Dor die hier gaat wonen met haar man burgemeester Willem Kolkman. In 1921 wordt het bestaande pand afgebroken en de huidige villa gebouwd. De villa kreeg toen de naam ‘Huize Den Haag’.

Identiteit
Wethouder Paul Sterk reageert enthousiast op de historische vondsten: “Het is geweldig dat de restanten van de oorspronkelijke Tiendschuur en een oude waterput zijn aangetroffen. Zo krijgen we een steeds beter beeld van hoe de historische locatie in de tijd van de Van Hornes er heeft uitgezien. Deze grafelijke dynastie is namelijk heel belangrijk geweest voor de stadswording en de identiteit van Weert.” De aangetroffen historische resten worden nog deze week weer toegedekt en onder de grond bewaard. Zo is dat ook in de Erfgoedwet beschreven.

Kantoor en woonhuis
Aanleiding voor de archeologische werkzaamheden is de verbouwing van de huidige Tiendschuur. Dit voormalige museumgebouw van de gemeente Weert wordt door notaris Piet Veugen verbouwd tot kantoor met een woonhuis. Het onderzoek naar de archeologische resten op het terrein van de Tiendschuur levert voor de werkzaamheden geen vertraging op. Al in een vroegtijdig stadium is rekening met dit onderzoek gehouden.

Achtergrond
In Weert wordt dit jaar het Van Horne Jaar gevierd. De Graven Van Horn woonden sinds het midden van de dertiende eeuw in Weert. Graaf Jacob I van Horne bouwde zijn nieuwe kasteel aan de Biest: de Nijenborgh (1455-1461). Hij verhuisde in 1457/1458 naar dit nieuwe kasteel. (Nu houthandel Scheijmans). De Tiendschuur maakte deel uit van dit complex en lag in de boomgaard/akkers achter het kasteel.

Kasteel de Nijenborgh