Weilanden kleuren oranje naast Nationaal Park De Groote Peel

OSPEL – Weilanden aan de rand van Nationaal Park De Groote Peel kleuren oranje. Vermoedelijk worden de weilanden bewerkt met glyfosaat (RoundUp). Of dat zo handig is naast een natuurgebied is dan ook de vraag.

De werkzame stof glyfosaat blokkeert in planten de vorming van bepaalde enzymen, onmisbare bouwstenen van de plant. Het middel werkt hierdoor systemisch: alle planten die niet resistent zijn worden gedood. RoundUp is een merknaam van Monsanto, een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van genetisch gemanipuleerde zaden. Het middel wordt vaak aangeboden en gebruikt in combinatie met soja-, tarwe en maïsvariëteiten die met behulp van genetische manipulatie resistent zijn gemaakt tegen glyfosaat. De meeste zaadproducten worden verkocht als “RoundUp Ready”, bijvoorbeeld “RoundUp Ready Soja”. Monsanto presenteert het middel als ‘milieuvriendelijk’, omdat het snel afbreekbaar is en daardoor kort in het milieu aanwezig zou zijn. Milieuorganisaties plaatsen hier duidelijke vraagtekens bij. Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup, is overigens (nog) niet verboden in Nederland.

Is glyfosaat schadelijk voor de natuur en milieu?
Recent onderzoek van de universiteit van Pittsburgh wijst er op dat het bestrijdingsmiddel Roundup leidt tot sterfte van kikkers en andere amfibieën. Onderzoeker Rick Relyea stelt dat het bestrijdingsmiddel extreem giftig is voor amfibieën. Al eerder is aangetoond dat glyfosaat genetische schade en schade aan het immuunsysteem van vissen kan toebrengen. Bij kikkers is ook abnormale ontwikkeling en genetische schade aangetoond.

Glyfosaat kan tot een meter in de bodem doordringen, waardoor er een grote kans bestaat op uitspoeling naar het oppervlaktewater. Het middel kan mogelijk ook doordringen tot dieper gelegen grondwaterlagen. Glyfosaat is het op één na meest in de natuur zich verspreidende bestrijdingsmiddel en heeft daarom ook effect op planten die niet bespoten zijn. Planten die met een lagere dosering in aanraking komen kunnen vatbaarder worden voor bepaalde plantziekten.

Vorig artikelVrachtwagen tegen middengeleider
Volgend artikelBrazilië als inspiratie voor Mathilde Pil