KVW Nederweert bestaat 50 jaar: gedragen door een grote groep betrokken vrijwilligers

NEDERWEERT – Nederweert mag zich al 50 jaar gelukkig prijzen met een zeer actieve Kindervakantiewerkgroep. Dit heugelijke feit laat het bestuur van KVW Nederweert dan ook niet ongezien voorbij gaan. Jeugdwerk Limburg sprak hierover met de bestuursleden Jeannette van Haperen, Driena Stultiens, Marie-Louise Bruijnaers, Sanne de Leeuw, Bart Kessels, Kevin Saanen en Tjeu Stultiens.

De Stichting Kindervakantiewerk Nederweert is opgericht in 1968 en oorspronkelijk een initiatief van enkele enthousiaste ambtenaren van de gemeente Nederweert. Inmiddels is
de stichting uitgegroeid tot een lokaal erkende organisatie voor Kindervakantiewerk
én wandelvierdaagse. De organisatie wordt gedragen door een grote groep betrokken vrijwilligers en krijgt veel waardering vanuit de inwoners van Nederweert.

Vakantieperiode
Het KVW biedt kinderen de mogelijkheid om elkaar ook in de lange vakantieperiode
te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. Goed voor de verdere (sociale) ontwikkeling van de deelnemers.

Ook dit jaar zal er weer een KVW week plaats vinden tijdens de zomervakantie.
Vanwege het jubileum zal deze week echter extra worden aangekleed. Zo zal twee dagen een uitstapje naar een attractiepark worden georganiseerd. Één dag met de jongste kinderen van groep 1 tot en met 3 in de basisschoolleeftijd en een tweede dag met de oudere jeugd van groep 4 tot en met 8.

Druk programma
Elke dag heeft zijn eigen werkgroep met een eigen budget. Deze vrijwilligers zijn geheel vrij om te organiseren. Als de activiteiten maar passen binnen het thema van dat jaar.

Tijdens de KVW week vindt ook de avondvierdaagse plaats van dinsdag tot
en met vrijdag. De zaterdag aansluitend wordt gebruikt om alles op te ruimen.
’s Avonds is dan de afsluitende feestavond met alle vrijwilligers en aandacht
voor de jubilarissen binnen het KVW.

Het programma is niet alleen gericht op sport en spel, maar bevat ook elementen
waarin kennis wordt gemaakt met culturele aspecten van de streek en regio.
Even geen tablet, smartphone of andere digitale apparaten, maar gezellig bezig
zijn met leeftijdgenoten.

Iedereen kan meedoen
KVW is voor kinderen, die om de een of andere reden niet op vakantie kunnen, een mooie gelegenheid om de vakantieperiode op een aangename manier in te vullen. Ook kinderen met een niet Nederlandse achtergrond zijn van harte welkom bij KVW Nederweert. Hierdoor leren alle kinderen om op een goede manier met elkaar om te gaan.

Sinds enkele jaren zijn er ook enkele vrijwilligers uit deze groep die zich met groot enthousiasme inzetten voor alle kinderen van Nederweert.

Dit jaar zal, in het kader van het jubileum, een uitgebreider programma worden
aangeboden. De kinderen kunnen zich dan uitleven met diverse leuke activiteiten
in het dorp. Op deze manier zal de gemeenschap op een actieve manier merken dat er iets te vieren valt. Daarnaast wordt het jubileumjaar gepromoot via de website, social media en
de lokale media als het weekblad van Nederweert en internet.

Jubileumviering
Om het jubileum nog wat extra luister bij te zetten, wordt medio september een receptie gehouden samen met een activiteit voor de kinderen. Deze dag geldt dan tevens als de officiële jubileumviering. De kinderen die hebben deelgenomen aan de KVW-week
mogen gratis meedoen. Ook andere kinderen zijn van harte welkom en betalen
een kleine deelnemerbijdrage.

Een half uur gratis kermis
Gedurende enkele jaren stellen de kermisexploitanten op kermiszaterdag alle attracties voor de duur van een kwartier gratis beschikbaar voor alle kinderen van Nederweert. Kinderen met een KVW-shirt aan mogen zelfs een half uur gratis gebruikmaken van alle attracties. Dit is een deal die ooit gesloten is tussen de kermisexploitanten en Kindervakantiewerk.

Ook dit jaar worden weer zo’n 300 tot 350 kinderen verwacht die deel gaan
nemen aan de KVW-week. Zij worden begeleid door zo’n 80 tot 100 vrijwilligers.
Deze vrijwilligersgroep bestaat voor het grootste deel uit jonge mensen. Veelal van het vrouwelijke geslacht.

Dat het goed gaat met KVW Nederweert blijkt uit het feit dat het aantal deelnemende kinderen stabiel blijft, ondanks dat het totaal aantal kinderen in de gemeente afneemt.

Vorig artikelStreekderby Concordia – HV Weert eindigt in 3-2
Volgend artikelAflevering 1: documentaire Graaf van Horne – de Musical