Munttheater in problemen door lagere subsidie en hogere kosten

Bron: www.munttheater.nl

WEERT – Er moet iets gebeuren. Nu de financiële buffer van het Munttheater in Weert tot een minimum is gedaald, ligt een faillissement op de loer. De gemeente Weert heeft de situatie bekeken en heeft vier toekomstscenario’s opgesteld.

In Dagblad de Limburger valt vandaag te lezen dat het Munttheater elk jaar met veel kunst- en vliegwerk het hoofd boven water weet te houden. Vorig jaar luidde Brigitte van Eck, directeur van het Munttheater, al de noodklok.

Problemen
De gemeentelijke subsidie is de belangrijkste bron van inkomsten. In 2013 werd het subsidiebedrag met 10 procent teruggebracht naar jaarlijks ruim 1 miljoen euro. Tegelijkertijd stijgen de kosten waar Van Eck geen invloed op heeft alleen maar: hogere (cao-)lonen, hogere prijzen voor voorstellingen en hogere energielasten.

De financiële buffer is gekelderd tot 16.00 euro. Op een begroting van 1,8 miljoen euro is dat een zorgelijk laag bedrag. Er hoeft niets te gebeuren of de Stichting Munttheater is failliet.

Toekomst
De gemeente heeft vier toekomstscenario’s opgesteld, waaruit het college van B&W binnenkort een keuze maakt. De eerste optie houdt in dat er niets veranderd. De tweede optie behelst een eenmalige verhoging van het eigen vermogen met 200.000 euro. De derde optie is een structurele verhoging van de subsidie met 118.000 euro en een jaarlijkse indexering. Bij de laatste optie wordt gezocht naar een externe investeerder die de exploitatie van het theater overneemt.

Vorig artikelGratis veldbloemzaad voor inwoners van Hamont-Achel
Volgend artikelInzamelingsactie voor hondenlosloopgebied De Hoort