Storm zorgt voor 400.000 euro schade in Weert

WEERT – De westerstorm die 18 januari over Nederland trok, heeft ook in de gemeente Weert veel schade en overlast veroorzaakt. Inmiddels is bekend welke schade er aangericht is en welke financiële consequenties dit heeft. De totale schade is circa 400.000 euro. 

In het openbare gebied van de gemeente Weert zijn door de storm 270 bomen gesneuveld. Het uitgangspunt is dat deze bomen vervangen worden door nieuwe aanplant. De schade aan trottoirs is zo snel mogelijk verholpen, zodat er een veilige passage weer mogelijk is. De kosten voor het weghalen van de omgevallen en geknapte bomen, inclusief herplant en herbestrating bedragen 295.000 euro.

Schade aan technische installaties
Door de storm is er ook schade ontstaan aan technische installaties, zoals verkeerslichten en lantaarnpalen. Met name de verkeerslichten bij de Ringbaan-Noord zijn zwaar getroffen. Tijdens en direct na de storm is er aan gewerkt om de situatie weer veilig te stellen. Met de inzet van verkeersregelaars en tijdelijke maatregelen is er voor gezorgd dat de wegen weer veilig gebruikt konden worden. De kosten voor tijdelijk en definitief herstel van de technische installaties bedragen in totaal 17.000 euro.

Schade aan vastgoed
Op het sportpark St. Theunis is schade ontstaan aan de atletiekbaan. Zo is de installatie voor het polsstokhoogspringen omver gewaaid en beschadigd geraakt. De kosten voor herstel van de schade aan de atletiekbaan bedragen 39.000 euro. Daarnaast liepen verschillende gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente Weert schade op door de storm: Zwembad de IJzeren Man, Sporthal Op den Das, Natuur- en Milieucentrum, appartementen Hegstraat en Hogesteenweg, de Philips van Horneschool, het Munttheater en het Stadhuis. De totale kosten van de schade aan gebouwen wordt geraamd op 50.000 euro.

Inzet personeel
Tijdens en na de storm heeft er grootschalige inzet plaats gevonden van personeel. Het gaat dan om zowel gemeentelijk personeel als personeel van aannemers. Deze laatste zijn door de gemeente ingeschakeld om omgevallen boomstammen klein te maken en te verwijderen. Ook werden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. De kosten van het ingezette personeel zijn opgenomen in de hierboven genoemde bedragen.

Financiële consequenties
De gemeente Weert is verzekerd tegen stormschade. In overleg met de verzekeringsmaatschappijen wordt vastgesteld welk deel van de schade gedekt wordt. Het deel van de schade dat niet gedekt is, komt voor rekening van de gemeente Weert.

Vorig artikel29 maart 1642: Willem van Heijthuijsen emigreert
Volgend artikelReddingsbrigade Nederweert Nederlands kampioen en zilver bij NK Lifesaving in Boxtel