Kanaalpark De Heerlijckheid Budschop krijgt verlichting

NEDERWEERT –  Via nederweert.nl – De gemeenteraad gaat akkoord met het beschikbaar stellen van extra geld voor verlichting in het nieuwe kanaalpark in Budschop. Een deel van het krediet is ook nodig voor het saneren van (bodem)verontreinigingen. Dit is natuurlijk erg goed nieuws, omdat extra verlichting een grote wens is van de bewoners.

Daarnaast heeft de provincie Limburg € 50.000,- subsidie beschikbaar gesteld voor de aanleg van de uitkijkpunten over het water, de tribune en de trap omlaag. Ook sprak de raad op dinsdag 13 maart haar complimenten uit voor het gevoerde participatietraject. Hier hebben de bewoners en belanghebbenden natuurlijk ook een grote bijdrage in gehad! Hoe gaat het met het project?

Noodzakelijke constructieberekeningen podium kosten tijd
Voor de werkzaamheden aan Kanaalpark De Heerlijckheid Budschop moeten we een Waterwetvergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat (RWS) en een omgevingsvergunning bij de gemeente. RWS vraagt bij de aanvraag van de Waterwetvergunning een gedegen constructieberekening en -tekening van de nesten, het podium en de trap naar het kanaal. Deze berekeningen worden in overleg met Rijkswaterstaat en Fugro uitgevoerd.

Uitwerking bestek en indienen aanvraag vergunningen
Zodra de berekeningen gereed zijn, kan het bestek afgerond worden. Vervolgens vragen we de vergunningen aan. Deze procedure duurt acht weken. Daarna volgt een bezwarentermijn van zes weken. Tijdens deze periode kan RWS aanvullende gegevens aanvragen en kunnen bewoners een zienswijze indienen. In dat geval loopt de planning uit. Gezien het voortraject met veel overleg en participatie, gaan we daar niet van uit. Op zijn vroegst hebben we begin juli een definitieve vergunning.

Aanbestedingsprocedure bestek start 15 juni
Gedurende de vergunningsprocedure optimaliseren we het bestek en maken het klaar om aan te besteden. Medio juni starten we dan de aanbestedingsprocedure. Als er geen bezwaren binnenkomen, gunnen we op 10 juli voorlopig het werk. Wordt hier ook geen bezwaar tegen gemaakt, dan vindt eind juli de definitieve gunning plaats. In het najaar starten we met de uitvoering. Voordeel is dat de aanplant dan direct volgend op het civiele werk uitgevoerd wordt.

Uitvoering podium mogelijk afhankelijk werkzaamheden Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat gaat in 2019 starten met het vervangen van de damwanden langs de Zuid-Willemsvaart. Deze werkzaamheden duren tot juni 2020. Momenteel is nog niet duidelijk wanneer ze in Nederweert vervangen worden. Omdat het podium met de trap dicht bij de damwanden komt, is er een kans dat we het werk voor het podium pas later kunnen uitvoeren. We willen namelijk voorkomen dat er door het verwijderen en aanbrengen van de nieuwe damwanden schade ontstaat aan het nieuwe podium met de trap.

Goede voorbereidingen kosten tijd. We merken ook dat de adviesbureaus (constructeurs) vol zitten met opdrachten en er weinig versneld kan worden. We vinden het echter belangrijk om op korte termijn daadwerkelijk aan de slag te gaan. Aan de bewoners van Budschop willen we laten zien dat hun inbreng tot resultaat leidt! Daarom hebben we besloten om de speeltoestellen ter hoogte van Merenveld eerder te plaatsen, zodat de kinderen er voor de bouwvak al volop kunnen spelen.

Nu nog een impressie, maar over een half jaar hopen we te kunnen starten met de uitvoering. Impressies: Buro Lubbers

Voor de speeltoestellen is offerte gevraagd bij een drietal leveranciers. Hen is gevraagd om binnen een taakstellend budget aan te geven wat ze kunnen leveren. De speeltoestellen die de bewoners hebben gevraagd, moeten minimaal in de offerte zitten. Meer en beter mag natuurlijk altijd! Bewoners mogen kiezen welke leverancier de beste aanbieding heeft. De aanbiedingen leggen we voor aan een aantal bewoners van Merenveld, waar we ook in het voortraject overleg mee gevoerd hebben.

Enorm veel energie
Projectleider John Metselaars onderhoudt samen met Bram Rulkens de contacten met de bewoners, belanghebbenden, Rijkswaterstaat, de constructeurs en alle andere betrokken. “Doordat we met zoveel partijen werken gaat het niet allemaal even snel, maar het levert wel enorm veel energie op”, aldus Metselaars. De projectleider kijkt uit naar de eerste werkzaamheden, want dan kunnen de bewoners ook daadwerkelijk het resultaat zien van datgene waar we samen mee bezig zijn.

Op deze website vindt u meer informatie en tekeningen over het nieuwe kanaalpark.

Vorig artikelJAN neemt afscheid van Mart Knapen
Volgend artikelDefinitieve uitslag referendum 2018 gemeente Nederweert