Al tien jaar leegstaand Yageo-terrein wordt C’Ya

ROERMOND – Het college van b&w heeft besloten om een intentieovereenkomst uit te werken met Polar Real Estate (PRE) voor de revitalisering van het Yageo terrein aan de Bredeweg in Roermond. Dit voormalige Philipscomplex staat al 10 jaar leeg. De Yageo Corporation uit Taipei (Taiwan) verwierf het in 2002 en verplaatste de productie van elektronische componenten vanaf 2005 naar het verre Oosten. In 2008 zijn de laatste bedrijvigheden op het terrein gestopt.

Wethouder Raja Fick: “Ik ben blij dat het college een grote stap in de goede richting heeft gezet. Er zit weer voortgang in de toekomst van deze voor Roermond belangrijke locatie. Wij vinden het geweldig dat Polar Real Estate op korte termijn samen met ons de plannen verder uitwerkt. Wij zullen daarvoor samen met PRE nadrukkelijk ook de omwonenden, de bewonersvereniging Vrijveld en het Burgerinitiatief Yageo actief betrekken bij het verdere proces.”

C-Mill
De eigenaren, ontwikkelaars en exploitanten van het succesvolle C-Mill complex in Heerlen, hebben zich onder de naam van Polar Real Estate BV bekend gemaakt als geïnteresseerde voor het voormalige Philipsterrein. Norbert Jansen en Geerd Simonis hebben hiervoor in de afgelopen periode, naast de contacten met de gemeente, ook rechtstreeks contact gezocht met Yageo.

Zodra de koop rond is willen zij samen met de gemeente en een mogelijke partij als OML een integraal plan opstellen voor de doorontwikkeling. Daar is het leegstaande complex dringend aan toe. Burgerparticipatie vinden wij belangrijk en daarom zal ook heel snel met betrokkenen aan tafel worden gegaan om de plannen verder gestalte te geven. De ervaring, die Norbert en Geerd in de afgelopen 10 jaar hebben opgedaan in de ontwikkeling van C-Mill, ook een voormalig Philipsterrein met eenzelfde oppervlak aan bebouwing, komt daarbij goed van pas.

C-Mill huisvest momenteel zo’n 125 bedrijven, goed voor 1.250 arbeidsplaatsen. C-Mill is voor deze bedrijven en ondernemers de facilitator. Uiteindelijk zelfs de ‘hotelier’ en community bouwer.  Alle ondernemers worden hier bij elkaar gebracht als ‘Miller’ en kunnen zich binnen de aanwezige community volledig richten op de ontwikkeling van hun bedrijf. Het team van C-Mill zorgt voor alles daaromheen.

Yageo wordt C’Ya
Voor de doorontwikkeling van het Yageo-complex aan de Bredeweg zien Norbert en Geerd de mogelijkheid gebruik te maken van de bestaande gebouwen. Ze willen deze gebouwen nieuw leven inblazen en een nieuwe economische basis geven, zowel voor het complex zelf alsook voor de stad Roermond. De basis vormt het (nieuwe) werken. Deze kan worden aangevuld met mogelijke functies als cultuur, onderwijs en wellicht op termijn (tijdelijk) wonen. Zo ontstaat een nieuwe basis voor het complex en het directe gebied eromheen. Het terrein gaat weer onderdeel uitmaken van de stad. De heren Simonis en Jansen hebben gekozen voor de ‘catchy’ naam C’Ya.

Geen grootschalige woningbouw meer
Omdat PRE van plan is te zoeken naar een toekomstige invulling binnen het geldende bestemmingsplan, is (grootschalige) woningbouw op deze locatie niet meer aan de orde. Grootschalige woningbouw past niet binnen de planvoorraad aan nieuwbouwwoningen in Roermond. Het college heeft daarom besloten zich uit te spreken tegen de eventuele mogelijkheid tot grootschalige  woningbouw. Hiermee wordt helder wat de gemeente wil met het gebied.

Vorig artikelRestaurant Bretelli verhuist naar de Stadhuispassage in Weert
Volgend artikelFeestelijke maar ijskoude Van Horne jaar opening