Belofte 2014: “Ontwikkeling van het buitengebied

NEDERWEERT – Via CDA Nederweert – Wat heeft CDA Nederweert de afgelopen 4 jaar verbeterd? De komende dagen nemen we je elke dag mee in de verkiezingsbeloftes van 2014 en wat hiermee is gedaan.

Belofte 2014: “Ontwikkeling van het buitengebied, waarbij de gemeente faciliterend optreedt bij innovatieve ideeën. We geven ruimte aan excellente bedrijven en kwaliteit moet een uitgangspunt zijn. Verder terugdringen van geur- en fijnstof problematiek staat hierbij voorop.”

Afgelopen vier jaar waren alle partijen het er over eens dat het buitengebied een kwaliteitsimpuls verdient. Het gesprek wordt meer een meer op constructieve wijze gevoerd met respect voor elkaars belangen en standpunten. We zijn er van overtuigd dat dit de enige wijze is om de gewenste Balans in ons Buitengebied te vinden. Het is goed te ervaren dat de participatiegraad binnen deze processen wordt verhoogd. De dialoog wordt zoveel mogelijk ‘bottom-up’ gehouden, burgers, ondernemers, bewoners en recreanten denken allemaal mee aan een meest optimaal buitengebied. De aangestelde agrarisch bedrijvencontactfunctionaris draagt hier zeker aan bij.

Wel zijn we als gemeente in wet- en regelgeving vaak echter beperkt in onze invloed omdat we te maken hebben met administratieve provinciegrenzen en rijksbeleid. We kunnen deze kwalitatieve ambitie niet alleen tot uitvoering brengen. We zullen hoe dan ook op regionaal, provinciaal, landelijk en zelfs euregionaal niveau na moeten denken over ambities en aanpak.

Vorig artikelCwartier wil oude stadhuis aankopen
Volgend artikelWie heeft deze gestolen quad gezien?