Aanbieding actieplan ‘Door Inzicht aan de Slag!’ aan gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen

ROERMOND – Ten kantore van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) hebben vandaag de drie Limburgse arbeidsmarktregio’s, UWV en LWV hun actieplan ‘Door Inzicht aan de Slag!’ aangeboden aan gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. De noodzaak voor het opstellen van het actieplan is enerzijds gelegen in het feit dat veel werkgevers moeite hebben om hun vacatures in te vullen; de krapte in sommige sectoren neemt al ernstige vormen aan. Anderzijds is de noodzaak gelegen in het feit dat nog steeds veel mensen in Limburg langs de kant staan, het zogenoemde onbenutte potentieel. De provincie Limburg heeft dit becijferd op maar liefst 94.000 mensen.

Blijkbaar slagen partijen er dus op dit moment, met de huidige werkwijze en middelen, onvoldoende in om de match te maken tussen de vacature en het onbenutte potentieel. Dit heeft mede te maken met de aantrekkende economie, maar ook de snelle omslag van een ruime naar een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Ook zien we een verschuiving van het matchen op een meer traditionele manier (op basis van CV) naar het matchen op competenties.  Daarom zal het onbenutte potentieel beter in kaart gebracht moeten worden en hierbij zullen andere methoden gebruikt moeten worden dan tot nu toe.

Samenwerking
Concreet betekent dit dat het komende jaar in heel Limburg 7.350 mensen in kaart gebracht zullen worden op basis van hun competenties, arbeidsvermogen en ontwikkelpotentieel. Dit zal gebeuren door UWV en gemeenten. Daarna zal bekeken worden welke begeleiding, (maatwerk-) scholing of anderszins eventueel nodig is om deze mensen naar werk te begeleiden. Hierbij zal o.a. ook, in samenwerking met onderwijs, gebruik gemaakt worden van de scholingsvouchers en leerwerkloketten. Op deze manier kan een duurzame invulling van de vraag op de arbeidsmarkt tot stand komen.

Ondersteuning
Daarnaast is ook ondersteuning van werkgevers bij de herformulering van hun vraag onderdeel van het plan. Zij denken vaak nog in “opleiding, diploma’s, etc.”.  Aangezien deze ‘ideale kandidaten’ in het huidige werkzoekendenbestand niet voorhanden zijn, zullen de ondernemers ondersteund moeten worden bij het vertalen van de geformuleerde functie-eisen naar matchbare competentieprofielen. Hiervoor worden door de LWV in heel Limburg voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Doelstelling
Uiteindelijke doelstelling is om op de korte en middellange termijn voor 7.350 mensen de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en voor werkgevers geschikt personeel aan te reiken. Voor de lange termijn is de doelstelling een werkwijze te ontwikkelen waarbij mensen sneller en beter naar werk begeleid worden.

Het unieke aan dit plan is dat alle partijen in Limburg samenwerken aan deze doelstelling.

Vorig artikelHet Europees Schutterstreffen krijgt een eigen camping!
Volgend artikel‘Kinderen die Limburgs spreken, zijn beter in spelling’