€ 100.000 euro voor project Pilot Leegstand Nederweert

NEDERWEERT – Foto Johan Horst – Op donderdag 8 maart werden ondernemers, belanghebbenden en belangstellenden door de gemeente bijgepraat over de ontwikkelingen in het centrum van Nederweert. De aanwezigen werden verrast door de komst van gedeputeerde Hans Teunissen die namens de provincie Limburg een bedrag van € 100.000,- kon toezeggen voor het project Pilot Leegstand.

Het is een uitdaging voor veel steden en dorpscentra: het tegengaan van leegstaande winkelpanden. Nu de economie aantrekt worden weer panden verhuurd, maar het winkellandschap verandert. De provincie Limburg, gemeenten, het Rijk, MKB-Limburg en individuele ondernemers werken samen aan een aanpak om leegstand van winkels te voorkomen.

Kernwinkelgebied
In Nederweert bestaat de pilot leegstand uit twee sporen: het aanjagen van lokaal ondernemerschap en het weg-/herbestemmen van leegstaande panden buiten het kernwinkelgebied. Het aanjagen van lokaal ondernemerschap bevat verschillende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het opwaarderen van gevels en reclame-uitingen, het aantrekkelijker, herkenbaar en beter vindbaar maken van het kernwinkelgebied, mogelijkheden voor alternatieve pandinvullingen en het bevorderen van het onderling overleg tussen betrokkenen.

Activiteitenplan
Om te komen tot een gedragen activiteitenplan, is veel energie gestoken in overleg met betrokkenen. Het activiteitenplan is ontstaan vanuit de vertegenwoordigers van de ondernemers in het centrum. Dat zijn de Ondernemersvereniging Nederweert (OVN), de Vereniging van Vastgoed Eigenaren (VvVE) en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Nederweert. Alle drie hebben ze verschillende belangen én een gemene deler. Hoe meer mensen naar het centrum komen, hoe beter dat voor alle partijen is.

Handen uit de mouwen
Volgens bedrijfscontactfunctionaris Bram Thijssen was het al enige tijd bekend dat Nederweert goede kans maakte op een provinciale bijdrage voor de plannen. Dat gedeputeerde Teunissen zelf aanwezig was om de subsidie te overhandigen, geeft aan hoe belangrijk we het samen vinden. Het beschikbare bedrag wordt door ondernemers gebruikt om, na een lange aanloop, de activiteiten uit te gaan voeren Wethouder Coumans: “Het centrum is in beweging, en alleen met beweging krijg je vooruitgang. Daarom met z’n allen de schouders eronder, dat is de basis voor een succesvol centrum. Ik zou zeggen: handen uit de mouwen!”

Burgemeester Hobusstraat
De avond was een goed moment om betrokkenen te informeren over andere ontwikkelingen in en rond het centrum. Zo werd op 12 december 2017 een realisatieovereenkomst getekend voor de Burgemeester Hobusstraat. Volgens projectleider George Groot wordt tot aan de zomervakantie veel werk verzet. Diverse onderzoeken worden uitgevoerd, waarna het ontwerp voor de openbare ruimte en een nieuw bestemmingsplan opgesteld zullen worden. Ook vinden er nog diverse informatieavonden plaats waar belanghebbenden en omwonenden hun reacties op de plannen kunnen inbrengen.

Verkeer en parkeren
De bereikbaarheid van het centrum in Nederweert is het afgelopen half jaar aanzienlijk verbeterd door een aantal maatregelen. Zo is de rijrichting in een deel van de Kerkstraat en enkele aansluitende straten aangepast. Ook zijn er extra parkeerplaatsen aangelegd in de Kerkstraat. Als laatste wordt de rijrichting in de Brugstraat omgedraaid. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met het groot onderhoud van de Provincie aan de N266 ter hoogte van de Brugstraat. Op 14 mei starten de werkzaamheden en uiterlijk 28 mei zijn deze gereed. In april wordt een inloopmiddag georganiseerd over de werkzaamheden aan de Brugstraat. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Via www.gemeentenederweert.nl

Foto Johan Horst Fotografie

V.l.n.r.: gedeputeerde Teunissen, Wiel Coolen (namens de VvVE), Kitty Verspagen (voorzitter Koninklijke Horeca Nederweert), Conny van Laer (onderneemster), Thijs Linsen (voorzitter OVN) en wethouder Coumans.

Vorig artikelJim Bakkum verrast per helikopter zorgheld in Horn
Volgend artikelExtra toezicht op de meest overlast gevende bedrijven